EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Грађевинске дозволе

Инвеститор Број грађевинске дозволе
Датум издавања Објекат Локација
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

 351-54

Погледај>>

 25.03.2015. Улица Никодије Стојановић - Татко, Шарлинац КП бр. 2187 КО Шарлинац
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-55

Погледај>>

25.03.2015. Улица 8. март, Орљане КП бр. 2132 КО Орљане
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-56

Погледај>>

25.03.2015. Улица Иве Лоле Рибара, Орљане КП бр. 4406 КО Орљане
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-57

Погледај>>

25.03.2015. Улица Ђуре Јакшића, Чечина КП бр. 2170 КО Чечина
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-58

Погледај>>

25.03.2015. Улица Николе Тесле, Чечина КП бр. 2010/1 КО Чечина
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-59

Погледај>>

25.03.2015. Улица Цара Лазара, Орљане КП бр. 2105 КО Орљане
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-60

Погледај>>

25.03.2015. Улица Светозара Марковића, Пуковац КП бр. 8969 КО Пуковац
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-61

Погледај>>

25.03.2015. Улица 29. Новембра, Орљане КП бр. 2151 КО Орљане
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-62

Погледај>>

25.03.2015. Улица Светосавска, Чечина КП бр. 1907 КО Чечина
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-63

Погледај>>

25.03.2015. Улица Цара Душана, Чечина КП бр. 1879 КО Чечина
Душан Станковић

351-75

Погледај>>

16.04.2015. Стамбени По+П КП .бр. 1267/2 КО Орљане
Радивоје Момировић

351-76

Погледај>>

16.04.2015. Стамбени П+Пк КП бр. 3879 КО Кочане
Милош Ценић

351-77

Погледај>>

16.04.2015. Стамбени П+1 КП бр. 11706 КО Пуковац
Ненад Ранковић

351-88

Погледај>>

15.05.2015 надстрешница КП бр. 369 КО Чапљинац
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-89

Погледај>>

13.05.2015 изградња улице Војводе Богосава Јогунца у Белотинцу КП бр. 2696 КО Белотинац
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-90

Погледај>>

13.05.2015 изградња улице Горњепољске у Белотницу КП бр. 2697 КО Белотинац
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-91

Погледај>>

13.05.2015 реконструкција улице Цара Душана у Мекишу КП бр. 3558 КО Мекиш
ДОО Млин Стевановић

351-94

Погледај>>

26.05.2015 реконструкција и доградња производно-пословног објекта - млин КП бр. 1879 КО Малошиште
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-105

Погледај>>

29.05.2015 изградња фекалне канализације у ромском делу насеља Орљане више парцела
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-106

Погледај>>

29.05.2015 реконструкција улице Иве Андрића у Орљану КП бр. 2152 КО Орљане
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-112

Погледај>>

16.06.2015 улица Светог Николе у Русни КП бр. 1495 КО Русна
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-113

Погледај>>

11.06.2015 улица Иве Андрића у Мекишу КП бр. 3558 КО Мекиш
Леминд комерц доо Лесковац

351-119

Погледај>>

01.07.2015 производно пословни објекат КП бр. 1530/1 КО Кочане
Братислав Јовановић

351-130

Погледај>>

20.07.2015 стамбени КП бр. 1486/4 КО Шаиновац
Општина Дољевац - Јавна библиотека

351-156

Погледај>>

04.09.2015 реконструкција и доградња Јавне библиотеке КП бр. 2500 КО Дољевац
Општина Дољвац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-181

погледај>>

09.11.2015 Канал Пуковац КП бр. 14074 КО Пуковац
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-192

погледај>>

27.11.2015 део улице Ђуре Јакшића Чечина КП бр. 4739 КО Чечина

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121