Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 05.06.2018. године

Одлука о завршном рачуну општине Дољевац за 2017. годину

Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног  комуналног предузећа ''Дољевац'' Дољевац

Одлука о обављању делатности зоохигијене

Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног  предузећа  „Дољевац“  Дољевац,  број: 02-65/2018  од 09.03.2018. године

Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац

Одлука о ребаласну буџета општине Дољевац

Одлука о усвајању  Стратегија развоја социјалне заштите у општини Дољевац за период од 2018. - 2022. године

Одлука о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kV са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик“

Одлукa о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу

Одлукa о измени Одлуке о другим  изменама и допунама Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југоисточном делу “Петље“ Дољевац

Одлукa о измени Одлуке о изменама  и допунама  Плана детаљне регулације Kомплекса – соларних електрана „Шаjиновац 1“, „Шаjиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на к.п.бр. 568/1 у К.О. Шајиновац, снага 3x999кW

Решење о именовању чланова Школског одбора основне школе  „Вук Караџић“ Дољевац

Стратегија развоја социјалне заштите у општини Дољевац за период од 2018. - 2022. године

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121