Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 10.10.2017. године

Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2017. години

Измена акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о измени Одлуке о накнадама  одборника, чланова Општинског већа, чланова радних тела   у органима Општине, чланова органа у јавним предузећима и установама и председника савета  месних заједница

Одлука о измени одлуке о општинском правобранилаштву општине Дољевац

Одлука о конверзији потраживања по основу неизмирених изворних прихода општине Дољевац у трајни улог у капиталу привредног друштва ГП „Мостоградња“ А.Д. Београд

Одлука о отпису потраживања општине Дољевац по основу неизмирених изворних прихода од субјекта приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“ А.Д. Београд

Одлука о радно правном статусу изабраних и постављених лица

Одлука о спровођењу јавног  конкурса за  избор директора ЈП за управљање путевима „Дољевац'' Дољевац

Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду нематеријалне штете

Прва измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2017. годину

Решења о именовању В.Д. директора ЈКП Дољевац и ЈП за управљање путевима

Решење о именовању В.Д. директора центра за социјални рад у Дољевцу

Решења о именовању чланова НО ЈКП Дољевац, Јп за управљње путевима и ЈП за водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац"

Одлукa о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу

Одлукa о изради измена и допуна Просторног плана општине Дољевац

План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране “Чапљинац“, на реци Јужној Морави,снаге око 1680 кw

План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране „Чечина“, на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кw

План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране „Орљане“, на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кw

Одлуку о изради измена и допуна Плана Детаљне Регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kV са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик“

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121