Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Финансијска подршка за инвеститоре у Србији

О Програму привлачења директних инвестиција

Поред постојећих предности, као што су: стратешки географски положај, бесцарински извоз у земље Југоисточне Европе и Русију, најнижа стопа пореза на добит у Европи од 10%, као и образована и квалитетна радна снага доступна по конкурентним трошковима, Србија нуди и финансијску подршку инвеститорима. СИЕПА је до сада објавила 16 позива, у оквиру којих је додељено 252 милиона евра за отварање 40.046 радних места у Србији.

 

Бесповратна финансијска средства се могу доделити домаћим или међународним компанијама за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине и за стратешке пројекте из области туризма.

Средства се не могу доделити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору примарне пољопривредне производње, угоститељства, трговине, производње синтетичких влакана и угља, нити следећим привредним друштвима:

  1. којима је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала смањен за више од 50% тог капитала, али не испод законом прописаног минимума,
  2. против којих је покренут стечајни поступак или испуњавају законом прописане услове за покретање стечајног поступка,
  3. која имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији,
  4. којима су из буџета Републике Србије већ додељена средства за исте намене,
  5. чији је оснивач или већински власник Република Србија.

За греенфиелд и броwнфиелд пројекте у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешке пројекте из области туризма, бесповратна средства се додељују у износу од 4.000 до 10.000 евра по сваком раднику запосленом на неодређено време у року од три године од дана закључења уговора о додели средстава.

За пројекте од посебног значаја - инвестиције чија вредност износи најмање 200 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 1.000 нових радних места, у периоду од највише десет година од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 17% укупне вредности инвестиције.

За велике инвестиционе пројекте - инвестиције чија вредност износи најмање 50 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 300 нових радних места, у периоду од највише десет година од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 20% укупне вредности инвестиције за инвестиције од 50 до 100 милиона евра, односно у износу од 17% укупне висине инвестиције за инвестиције чија је вредност већа од 100 милиона евра.

За средње инвестиционе пројекте - инвестиције чија вредност износи најмање 50 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 150 нових радних места, у периоду од највише десет година од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 10% укупне вредности инвестиције.

Детаљније о овој теми можете прочитаит на следећем http://siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje/finansijska-podrska-za-investitore/

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121