EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Аква парк Дољевац

EU PRO

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Сединца СО 23.07.2020. године

Одлука о за­вр­шном ра­чу­ну бу­џе­та оп­шти­не Дољевац  за 2019. го­ди­ну

Одлука о (другом) ребалансу буџета општине Дољевац за 2020. годину

Друга измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2020. години

Измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреди у општини Дољевац за 2020. годину

Прва измена Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2020. годину

Кодекс професионалне етике о пружању бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке у општини Дољевац

Одлука о приступању изради Плана развоја општине Дољевац за период 2021-2029

Прва измена Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац за 2020. годину

Решење о именовању директора ТООД

Решење  о именовању председника и чланова надзорног одбора Туристичке организације општине Дољевац

Решење о именовању  председника и чланова  управног одбора Туристичке организације општине Дољевац

Решење о образовању комисије  за спровођење конкурса за избор директора  јавних предзећа, чији је оснивач Скупштина општине Дољевац

Решење o образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121