Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 08.11.2019. године

Другa изменa Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац,  у 2019. години

Измена и допуна Просторног плана општине Дољевац

Локални акциони план за социјално укључивање рома и ромкиња у општини Дољевац за период  2019 -  2021. годинe

Одлука о преносу права коришћења Предшколској установи „Лане“ Дољевац опреме у јавној својини општине Дољевац

Одлука  о измени одлуке  о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлуку о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима Општине Дољевац, установама и у предузећима за 2017. годину

Одлука о измени одлуке  о Општинској управи општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Одлука о промени Статута општине Дољевац

Одлука  о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака у пољопривредно земљиште у сврху утврђивања основице за порез на имовину

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Дољевац за период 2019-2021. године

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Дољевац

Одлука о преносу права коришћења OШ „Вук Караџић“ Дољевац опреме у јавној својини општине Дољевац

План јавних инвестиција општине Дољевац за период 2020.-2022. године

Прва измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2019. годину

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2019. годину

Решење о установљавању стварне службености на КП бр.13953/1 и 13953/2 КО Пуковац, ради изградње прикључног 10 kv кабловског вода - "Лековит" Шабац

Решење о установљавању стварне службености на катастарској парцели бр.3560 КО Мeкиш, општина Дољевац, ради изградње пролаза и трајног одржавања новог ОММ-1 са прикључним 0,4 кв водом

Решење о установљавању стварне службености на катастарској парцели бр.2246/1 КО Чечина , општина Дољевац, ради изградње пролаза и трајног одржавања новог ОММ-1 са прикључним 0,4 кв водом

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121