Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 29.03.2019. године

Одлука о додатним правима детета у области предшколског образовања и васпитања на територији општине Дољевац

Одлука о изузимању из закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2019. години

Одлука о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор и станове на којима је носилац права јавне својине општина Дољевац, односно на којима општина дољевац има посебна својинска овлашћења

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Јавне библиотеке Дољевац, Дома здравља Дољевац и Центра за социјални рад

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121