Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

План управљања животном средином

Сагласно Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.01)и

Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.12)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и

Општинe Дољевац

позивају на

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за

ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ

за пројекат ”Реконструкција и доградња старе школе и промена намене у објекат

предшколске установе у Пуковцу”

 

 

Увид у предметни план може се извршити:

  •  у просторијама општине Дољевац, Николе Тесле 121, Дољевац, канцеларија бр.

11 сваког радног дана од 7 до 15 часова у року од 5 РАДНИХ ДАНА од дана

објављивања овог обавештења,

  •  у просторијама месне канцеларије Пуковац, Кнез Михајлова бб, Пуковац,

канцеларија председника МЗ, сваког радног дана од 10 до 12 часова у року од 5

РАДНИХ ДАНА дана од дана објављивања овог обавештења,

  •  на интернет страници општине Дољевац, http://www.opstinadoljevac.rs где је

постављен ЕСМП документ и на интернет страници ЕЦЕЦ пројекта

http://www.mpn.gov.rs/dokumenti-inkluzivno-obrazovanje/ где је постављен

ЕСМП документ.

Примедбе и мишљења у вези са овим планом подносе се у писаном облику и

достављају се на адресу ЕЦЕЦ пројекта, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА НЕМАЊИНА 22-26, 11000 БЕОГРАД, са назанком ”ЗА

ПРОЈЕКАТ ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ“-

ЕСМП ДОЉЕВАЦ ВРТИЋ У ПУКОВЦУ”. Примедбе се могу доставити и

електронском поштом на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дана 28.3.2019. године, са почетком у 11 часова биће одржане јавне консултације и

презентација предметног плана у просторијама општинске управе Дољевац, Николе

Тесле 121, Дољевац, сала општинског већа.

 

За додатне информације обратити се на следећу адресу:

ЕЦЕЦ ПРОЈЕКАТ

Немањина 22-26, 11000 Београд, 11 спрат канцеларија 30

011 2642-756

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Комплетну докуметацију можете преузети на следећем линку>>>>>

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121