Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Извештај о спроведеној јавној расправи o нацрту одлуке о висини стопе пореза на имовину

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Пореско одељење дана 14.11.2018. године сачинилo је

           

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

 

            Пореско одељење на основу члана 4. став 1. алинеја 1. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18) објавило је јавни позив  о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

            Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину израдило је Пореско одељење.

            Јавна расправа је одржана дана 12.11.2018. године од 15,00 часова у сали Скупштине општине Дољевац.

            У јавној расправи учествовали су начелник Пореског одељења, представници месних заједница са територије општине Дољевац, радници Општинске управе општине Дољевац и заинтересовани грађани.        

Учешће у расправи узели су, начелник Пореског одељења, представници месних заједница и присутни грађани.

            Упознати са Нацртом Одлуке о висини стопе пореза на имовину присутни грађани затражили су  да се образложи разлог за доношење нове Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

            Начелник Пореског одељења образложила је да је правни основ за израду Нацрта Одлуке о висини стопе пореза на имовину  члан 11. Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01...99/18). Начелник Пореског одељења је упознала присутне да је у Нацрту одлуке о висини стопе пореза на имовину стопа пореза на имовину на права на земљишту обвезника који не воде пословне књиге смањена са 0,15% на 0,10%, како би грађани могли лакше да измирују пореске обавезе.

                         Након образложења нацрта присутни учесници у јавној расправи нису имали примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

 

НАЧЕЛНИК ПОРЕСКОГ  ОДЕЉЕЊА

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121