Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 23.11.2016. године

Друга измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2016. годину

Одлука о измени Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке  о оснивању Савета за безбедност општине Дољевац

Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о образовању Савета за здравље општине Дољевац

Одлука о Општинској управи општине Дољевац

Одлука о потврђивању мандата одборниka Скупштине општине Дољевац

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији општине Дољевац

План детаљне регулације радно пословне зоне на југозападном делу „Петље Дољевац“

Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Дома здравља Дољевац

Решењe о допуни Решења о формирању Стручног тима за израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и плана заштите и спасавања  у ванредним ситуацијама на територији општине Дољевац

Решење о измени Решења о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121