Контролне листе

Упутство катастар загађивача

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Листа вредновања и рангирања пројеката од јавног интереса у општини Дољевац у 2016. години

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. („Сл гласник РС“, број 8/2012 и 94/2013) и Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката  од јавног интереса у општини Дољевац за 2016. годину  објављеног на сајту општине www.opstinadoljevac.rs  дана  12.01.2016. године, Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, за општину Дољевац, у области борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, здравствене заштите и подстицања наталитета, друштвене бриге о деци и младима, друштвене бриге  о пензионерима и старим особама, заштите и промовисања људских  и мањинских права и родне равноправности, образовања, стручног усавршавања, науке и културе, одрживог развоја и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе, који ће се суфинасирати из буџета општине Дољевац, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

 

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло  12  благовремених пријава, од којих је једна  оцењена  да не испуњава критеријуме, а 11 су  у складу са захтевима и критеријумима  који су наведени у тексту Јавног конкурса  и смерницама за подносиоце предлога пројеката  који се пријављују на Јавни конкурс.

 

            Након оцене приајвљеног пројеката, на састанку одржаном 10.02.2016. године, Комисија  је утврдила

Листу вредновања и рангирања

пројеката од јавног интереса

 у општини Дољевац у 2016. години

 

по областима:

I           борачко инвалидска заштита  и друштвена брига о пензионерима и старим особама

 

-           Пројекат „Обележавање важних датума НОБ-а, 1941-45, потомака ратника 1912-20

и ратова 1990-99“, пријаву поднело Удружење бораца НОР-а општине Дољевац (УБНОР);

Износ одобрених средстава 650.000,00 динара

 

-           Пројекат  „Социјална подршка породицама ратних војних инвалида и погинулих бораца у

општини Дољевац“  пријаву поднело Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца општине Дољевац, износ од 50.000,00 динара;

 

 

II         заштита лица са инвалидитетом, здравствена  заштита и подстицање  наталитета

 

-           Пројекат „Клуб за особе са инвалидитетом“ , пријаву поднело Удружење инвалида

„Живети усправно“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 450.000,00 динара

 

-           Пројекат „Унапређење положаја особа са инвалидитетом општине Дољевац“ , пријаву

поднела Општинска органиизација инвалида рада општине Дољевац ;

Износ одобрених средстава 125.000,00 динара

 

 

 

III        друштвенa брига о деци и младима

 

-           Пројекат „Млади младима“ , пријаву поднело Удружење младих Дољевац „Млади за

младе“;

Износ одобрених средстава 299.900,00 динара

 

 

IV     друштвена брига о пензионерима и старим особама

 

-           Пројекат „Нека и старост добије осмех“ , пријаву поднело Удружење пензионера

општине Дољевац;

Износ одобрених средстава 125.000,00 динара

 

 

 

V      заштита и промовисање  људских и мањинских права и родне равноправности

 

-           Пројекат „ Ромски услужни центар 2“ , пријаву поднело Удружење рома „Ромски

центар Дољевац“;

Износ одобрених средстава 200.000,00 динара

 

 

VI      образовање, стручно усавршавање,  наукa  и културa

 

-           Пројекат „ 17. сусрети просветних радника књижевних стваралаца за децу“ пријаву

поднело Културно-просветно друштво „Троречје“ Кочане

Износ одобрених средстава 100.000,00 динара

 

-           Пројекат „ Балкан без граница“ пријаву поднело Културно уметничко друштво

„Пуковачки вез“ Пуковац

Износ одобрених средстава 200.000,00 динара

 

VII       одрживи развој и други програми  у којима удружења  искључиво и непосрдно  следе јавне потребе

 

-           Пројекат „ЗАЈЕДНО-ПОЉОПРИВРЕДА И ПРИВРЕДА“, пријаву поднела НВО „Центар за развој пољопривредног предузетништва“ Пуковац;

Износ одобрених средстава 250.000,00 динара

 

-           Пројекат „Интродукција алохтоне врсте дивљачи-ловног фазана (Phasianus colchicus) у

ловиште „Лесковачко поље“ “ , пријаву поднело  Ловачко удружење „Топлица“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 150.000,00 динара

 

 

Одбачена је  следећа конкурсна пријава:

1.         Удружење оболелих од церебралне парализе, из разлога што  није доставило комплетну документацију код правдања утрошених средстава по пројекту из 2013. године.

 

На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања. Одлуку  о приговору  конкурсна Комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања. Право приговора не задржава извршење Решења  о избору пројеката за доделу  средстава  за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у општини Дољевац за 2016. годину.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121