Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 17.01.2015. године

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о буџету општине Дољевац за 2016. годину

Ребаланс буџета за 2015. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац

Одлука о дозвољеној спратности објекта на територији општине Дољевац  у процесу озакоњења

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац за 2016. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених за унапређење пољопривреде за 2016. годину

Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општину Дољевац за 2016. годину

Одлука о максималном броју запослених у органима општине Дољевац, установама и предузећима у 2015. години

Акциони план запошљавања општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о усвајању акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2016. годину

Акциони план за младе општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о усвајању акционог плана за младе општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о измени и допуни одлуке о социјалној заштити општине Дољевац

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац 2015-2020. године

Решење о измени решења о образовању комисије за планове

Решење о именовању изборне комисије општине Дољевац

Решење о измени решења о образовању комисије за прописе

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121