Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 15.06.2015. године


Седница СО 15.06.2015. године


 

Измена програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2015. годину

Одлука о Општинском правобранилаштву општине Дољевац

Одлука о дугорочном задуживању општине Дољевац за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Одлука о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама

Одлука о измени Одлуке о накнадама одборника, чланова општинског већа, чланова радних тела у органима општине, чланова органа у јавним предузећима и установама и председника савета месних заједница

Одлука о измени и допуни Одлуке о водоснабдевању на територији општине Дољевац

Одлука о изради Плана детаљне регулације двоструког далековода 35 KV за увођење у ТС Ниш 15 од далековода "ТС Клисура - ТС Житорађа" у Дољевцу

Одлука о оснивању савета за безбедност општине Дољевац

Одлука о завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2014. годину

План детаљне регулације комплекса око цркве "Светог Јована" на брду "Комњига" у КО Орљане

Измена програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2015. годину

Измена и допуна програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2015. годину

Измена Програма уређивања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Дољевац у 2015. години

Одлука ребалансу буџета општине Дољевац за 2015. годину

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Дољевац

Решење о образовању комисије за планове

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121