Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 16.12.2014. године

Одлука о буџету општине Дољевац за 2015. годину

Решење о измени решења о образовању савета  за координацију  послова безбедности  саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац

Акциони план за младе општине Дољевац за 2015. годину

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југозападном делу "Петље Дољевац"

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра „МАЛОШКЕ БАРЕ“ у КО Малошиште и КО Орљане

Одлука о измени одлуке o образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2015. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац за 2014. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине дољевац за 2015. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2015. годину

Решење о образовању савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2014. годину

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2015. години

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121