EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Локацијски услови

 

 Издати локацијски услови у 2016-тој години

RB

BROJ PREDMETA IZ OSNOVNE EVIDENCIJE

PODACI O STRANKI I KRATAK SADRZAJ PREDMETA

DATUM POKRETANJA POSTUPKA PO SLUŽBENOJ DUZNOSTI

NAPOMENA

 
 

1

ROP-DOL-380-LOC-1/2016 353-18

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove motel "Midnight rose" DOO Pukovac

22.03.2016.

 

 

2

ROP -DOL-1203-LOC-1/2016 353-30

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove Momirović Radivoje  iz Kočana, stambena zgrada

01.04.2016.

 

 

3

ROP-DOL-3914-LOC-1/2016 353-46

Zahtev za lokacijske uslove ul. Rajićeva u Malošištu

29.03.2016

Zakljucak o odbacivanju

 

4

ROP -DOL-3912-LOC-1/2016 353-47

Zahtev za lokacijske uslove ul. Nemanjina u Doljevcu

29.03.2016.

Zakljucak o odbacivanju

 

5

ROP-DOL-4244-LOC-1/2016 353-50

Zahtev za lokacijske uslove ul. Rajićeva u Malošištu

30.03.2016.

Zakljucak o odbacivanju

 

6

ROP-DOL-4573-LOC-1/2016 353-52

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove ul. Rajićeva u Malošištu

14.04.2016.

 

 

7

ROP-DOL-5425-LOC-1/2016 353-60

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove ul. Nemanjina u Doljevcu - JP Direkcija

26.04.2016.

 

 

8

ROP-DOL-7671-LOC-1/2016 353-71

Погледај>>

Zahev za lokacijske uslove-pijaca Pukovac

04.05.2016.

 

 

9

ROP-DOL-8252-LOC-1/2016 353-75

Погледај>>

Zahev za lokacijske uslove, stambeno-poslovni objekat k.p. br. 3140/2 Tasić Dragoslav Niš-Kočane

13.05.2016

 

 

10

ROP-DOL-10902-LOC-1/2016 353-60/2016

Zahtev za izmenu lokacijskih uslova-ul.Nemanjina u Doljevcu, opština Doljevac - JP Direkcija

27.05.2016.

 

 

11

ROP-DOL-12004-LOC-1/2016 353-98

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove za izgradnju magacina, spratnosti P - Mitić Dragan Orljane

28.06.2016.

 

 

12

ROP-DOL-11417-LOC-1/2016 353-93

Zahtev za lokacijske uslove-izgradnja sekundarne mreze za snabdevanje vodom naselja Pukovac, JP za vodosnabdevanje Bojnik-Brestovac-Doljevac

22.06.2016.

Rešenje o odbijanju zahteva

 

13

ROP-DOL-11421-LOC-1/2016 353-94

Zahtev za lokacijske uslove-vodovod Pukovac, JP za vodosnabdevanje Bojnik-Brestovac-Doljevac

22.06.2016.

Rešenje o odbijanju zahteva

 

14

ROP-DOL-15441-LOC-1/2016 353-112

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove - izgradnja sekundarne mreze za snabdevanje vodom naselja Belotinac. Opština Doljevac-JP Za vodosnabdevanje Bojnik-Brestovac-Doljevac

04.08.2016.

 

 

15

ROP-DOL-16692-LOC-1/2016 353-118

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove-Goran Vasković

29.07.2016.

 

 

16

ROP-DOL-16753-LOC-1/2016 353-119

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove-izgradnja sekundarne mreze za snabdevanje vodom naselja Pukovac-Opština Dooljevac-JP Direkcija

01.09.2016.

 

 

17

ROP-DOL-18318-LOC-1/2016 353-124

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove- Stevanović Goran Belotinac-Zanatska radionica

15.08.2016.

 

 

18

ROP-DOL-18666-LOC-1/2016 353-126/2016

Zahtev za lokacijske uslove - Miroslav Mijatović iz Knežice-stambeni objekat

04.08.2016.

Zakljucak o odbacivanju

 

19

ROP-DOL-18666-LOC-2/2016 353-131

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove-usaglašeni zahtev. Mijatović Miroslav iz Knežice

23.08.2016.

 

 

20

ROP-DOL-20346-LOC-1/2016 353-133

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove-Nenad Ranković iz Čapljinca, stambenо-poslovni objekat

31.08.2016.

 

 

21

ROP-DOL-5425-LOC-2/2016 353-134

Погледај>>

Izmena lokacijskih uslova za Nemanjinu ulicu u Doljevcu ( Opština Doljevac-JP Direkcija)

23.08.2016.

 

 

22

ROP-DOL-25906-LOC-1/2016 353-174

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove, pomoćni objekat u Belotincu, Stojković Bojan iz Belotinca

07.10.2016.

 

 

23

ROP-DOL-29645-LOC-1/2016 353-189

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove, pomoćni objekat za smeštaj poljoprivrednih mašina, Desanka Jovanović

17.11.2016.

 

 

24

ROP-DOL-30653-LOC-1/2016 353-193

Погледај>>

Zahtev za lokacijske uslove Ljubiša Jovanović Malošište

23.11.2016.

 

 

  

Издати локацијски услови у 2015-тој години

Инвеститор Број локацијских услова Датум издавања Објекат КП бр. Напомена
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу

353-25

06.03.2015. Ђуре Јакшића КП бр. 2170, КОЧечина  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-24 06.03.2015. Светосавска КП бр. 1907, КО Чечина  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-23 06.03.2015. Николе Тесле КП бр. 2010/1, КО Чечина  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-22 06.03.2015. Цара Душана КП бр. 1879, КО Чечина  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-29 06.03.2015. 29. Новембра КП бр. 2151, КО Орљане  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-27 06.03.2015. Цара Лазара КП бр. 2105, КО Орљане  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-26 06.03.2015. Иве Лоле Рибара КП бр. 4406, КО Орљане  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-28 06.03.2015. 8. Марта КП бр. 2132, КО Орљане  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-33 06.03.2015. Иве Андрића КП бр. 3558, КО Мекиш  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-34 06.03.2015. Цара Душана КП бр. 3558, КО Мекиш  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-35 06.03.2015. Светозара Марковића КП бр. 8969, КО Пуковац  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-21 06.03.2015. Никодија Стојановића Татка КП бр. 2187, КО Шарлинац  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-32 06.03.2015. Светог Николе КП бр. 1495, КО Русна  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-31 06.03.2015. Горњепољска КП бр. 2697, КО Белотинац  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-30 06.03.2015. Војводе Богосава Јагунца КП бр. 2669, КО Белотинац  
Милош Ценић

353-39

погледај>>

11.03.2015. стамбени КП бр. 11706, КО Кочане  
Миодраг Тица

353-36

погледај>>
 13.03.2015.  пословни  КП бр. 1817/1, КО Малошиште  Одбацује се захтев
ДОО Млин "Стевановић"

353-44

погледај>>

13.03.2015. производно пословни КП бр.1879 КО Малошиште  
Ненад Ранковић

353-67

погледај>>

03.04.2015. помоћни КП бр. 396, КО Чапљинац  
 Братислав Јовановић

353-99

погледај>>

 29.06.2015 стамбени КП бр. 1486/4 КО Шаиновац  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу

353-100

погледај>>

29.05.2015 улица Иве Андрића у Орљану КП бр. 2152 КО Орљане  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу

353-102

погледај>>

39.05.2015 канализација Орљане Више парцела  
Општина Дољевац - Јавна библиотека

353-108

погледај>>

29.06.2015 Реконструкција и доградња Јавне библиотеке КП бр. 2500 КО Дољевац  
Чедомир Нешић

353-120

погледај>>

03.07.2015 стамбени КП бр. 2368/2 КО Белотинац одбија се решењем
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу

353-131

погледај>>

18.09.2015 канал за одводњавање пољопривредног земљишта КП бр. 14074 КО Пуковац  
Боривоје Трајковић

353-141

погледај>>

17.08.2015 стамбени КП бр. 1723 КО Шарлинац  
ЛЕОНИ Прокупље

353-171

погледај>>

22.10.2015 доградња пословног објекта КП бр. 4658/77 КО Малошиште  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу

353-168

погледај>>

20.10.2015 део улице Ђуре Јакшића у Чечини КП бр. 4739 КО Чечина  
"СПМТР Пешић"

353-174

погледај>>

30.11.2015 производно пословни КП бр. 11778 КО Пуковац  
Општина Дољевац

353-180

погледај>>

30.11.2015 канализација Орљане више парцела  

 

 

RB

BROJ PREDMETA IZ OSNOVNE EVIDENCIJE

PODACI O STRANKI I KRATAK SADRZAJ PREDMETA

DATUM POKRETANJA POSTUPKA PO SLUŽBENOJ DUZNOSTI

NAPOMENA

 
 

1

ROP-DOL-380-LOC-1/2016 353-18

Zahtev za lokacijske uslove motel "Midnight rose" DOO Pukovac

22.03.2016.

 

 

2

ROP -DOL-1203-LOC-1/2016 353-30

Zahtev za lokacijske uslove Momirović Radivoje  iz Kočana, stambena zgrada

01.04.2016.

 

 

3

ROP-DOL-3914-LOC-1/2016 353-46

Zahtev za lokacijske uslove ul. Rajićeva u Malošištu

29.03.2016

Zakljucak o odbacivanju

 

4

ROP -DOL-3912-LOC-1/2016 353-47

Zahtev za lokacijske uslove ul. Nemanjina u Doljevcu

29.03.2016.

Zakljucak o odbacivanju

 

5

ROP-DOL-4244-LOC-1/2016 353-50

Zahtev za lokacijske uslove ul. Rajićeva u Malošištu

30.03.2016.

Zakljucak o odbacivanju

 

6

ROP-DOL-4573-LOC-1/2016 353-52

Zahtev za lokacijske uslove ul. Rajićeva u Malošištu

14.04.2016.

 

 

7

ROP-DOL-5425-LOC-1/2016 353-60

Zahtev za lokacijske uslove ul. Nemanjina u Doljevcu - JP Direkcija

26.04.2016.

 

 

8

ROP-DOL-7671-LOC-1/2016 353-71

Zahev za lokacijske uslove-pijaca Pukovac

04.05.2016.

 

 

9

ROP-DOL-8252-LOC-1/2016 353-75

Zahev za lokacijske uslove, stambeno-poslovni objekat k.p. br. 3140/2 Tasić Dragoslav Niš-Kočane

13.05.2016

 

 

10

ROP-DOL-10902-LOC-1/2016 353-60/2016

Zahtev za izmenu lokacijskih uslova-ul.Nemanjina u Doljevcu, opština Doljevac - JP Direkcija

27.05.2016.

 

 

11

ROP-DOL-12004-LOC-1/2016 353-98

Zahtev za lokacijske uslove za izgradnju magacina, spratnosti P - Mitić Dragan Orljane

28.06.2016.

 

 

12

ROP-DOL-11417-LOC-1/2016 353-93

Zahtev za lokacijske uslove-izgradnja sekundarne mreze za snabdevanje vodom naselja Pukovac, JP za vodosnabdevanje Bojnik-Brestovac-Doljevac

22.06.2016.

Rešenje o odbijanju zahteva

 

13

ROP-DOL-11421-LOC-1/2016 353-94

Zahtev za lokacijske uslove-vodovod Pukovac, JP za vodosnabdevanje Bojnik-Brestovac-Doljevac

22.06.2016.

Rešenje o odbijanju zahteva

 

14

ROP-DOL-15441-LOC-1/2016 353-112

Zahtev za lokacijske uslove - izgradnja sekundarne mreze za snabdevanje vodom naselja Belotinac. Opština Doljevac-JP Za vodosnabdevanje Bojnik-Brestovac-Doljevac

04.08.2016.

 

 

15

ROP-DOL-16692-LOC-1/2016 353-118

Zahtev za lokacijske uslove-Goran Vasković

29.07.2016.

 

 

16

ROP-DOL-16753-LOC-1/2016 353-119

Zahtev za lokacijske uslove-izgradnja sekundarne mreze za snabdevanje vodom naselja Pukovac-Opština Dooljevac-JP Direkcija

01.09.2016.

 

 

17

ROP-DOL-18318-LOC-1/2016 353-124

Zahtev za lokacijske uslove- Stevanović Goran Belotinac-Zanatska radionica

15.08.2016.

 

 

18

ROP-DOL-18666-LOC-1/2016 353-126/2016

Zahtev za lokacijske uslove - Miroslav Mijatović iz Knežice-stambeni objekat

04.08.2016.

Zakljucak o odbacivanju

 

19

ROP-DOL-18666-LOC-2/2016 353-131

Zahtev za lokacijske uslove-usaglašeni zahtev. Mijatović Miroslav iz Knežice

23.08.2016.

 

 

20

ROP-DOL-20346-LOC-1/2016 353-133

Zahtev za lokacijske uslove-Nenad Ranković iz Čapljinca, stambenо-poslovni objekat

31.08.2016.

 

 

21

ROP-DOL-5425-LOC-2/2016 353-134

Izmena lokacijskih uslova za Nemanjinu ulicu u Doljevcu ( Opština Doljevac-JP Direkcija)

23.08.2016.

 

 

22

ROP-DOL-25906-LOC-1/2016 353-174

Zahtev za lokacijske uslove, pomoćni objekat u Belotincu, Stojković Bojan iz Belotinca

07.10.2016.

 

 

23

ROP-DOL-29645-LOC-1/2016 353-189

Zahtev za lokacijske uslove, pomoćni objekat za smeštaj poljoprivrednih mašina, Desanka Jovanović

17.11.2016.

 

 

24

ROP-DOL-30653-LOC-1/2016 353-193

Zahtev za lokacijske uslove Ljubiša Jovanović Malošište

23.11.2016.

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121