EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Дољевац за 2022. годину

Решење о усвајанју Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Дољевац за 2022. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта Одлуке о буџету општине Дољевац за 2024. годину  и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Програм јавне расправе о нацрту одлуке, са нацртом Одлуке о буџету општине Дољевац за 2024. годину, објављује се на интернет страници општине Дољевац.

Опширније...

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

На основу члана  4. став 8., члана 80, члана 83. и члана 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021), члана 4, члана 5. став 1. и члана 6. став 1. Уредбе  о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022) и члана 1. Решења о попуњавању радног места у Општинској управи општине Дољевац, интерним конкурсом, број:111-56 од 14.09.2023. године, Општинска  управа општине Дољевац, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Опширније...

Решење и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Дољевац за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Дољевац за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године преузмите кликом на овај линк.

Решење којим се усваја Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Дољевац за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године преузмите кликом на овај линк.

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане-Лесковац-Врање-граница са Републиком Северном Македонијом

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ 14 ГРЧ ОРЉАНЕ- ЛЕСКОВАЦ -ВРАЊЕ-ГРАНИЦА СА РЕПУБЛИКОМ СЕВЕРНОМ МАКЕДОНИЈОМ

 

Одлука о изради Просторног плана подручја подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане-Лесковац-Врање-граница са Републиком Северном Македонијом је објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 42/23.

Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 20. септембра до 4. октобра 2023. године.

Опширније...

Закључак о ценама пољопривредног земљишта у државној својини општине Дољевац у 2. кругу

Република Србија
Председник општине ДОЉЕВАЦ
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Број: 320-24
Датум: 01.09.2023. године

На основу члана 64а става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18- др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ДОЉЕВАЦ (у даљем тексту: Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ДОЉЕВАЦ које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ДОЉЕВАЦ за 2023. годину за давање у закуп донела је:

ЗАКЉУЧАК који можете преузети кликом на овај линк.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023 КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку, са адресом, датумом и временом почетка обуке.

Коначну ранг листу погледајте на овом линку (ПДФ документ).

Изабрани кандидати дужни су да присуствују целокупној обуци.

Опширније...

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023 - ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОБУКУ

Прелиминарну ранг листу кандидата за обуку можете преузети са овог линка.

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Рок за улагање приговора је 02. септембар 2023. године до 16.00 часова.

Опширније...

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДОЉЕВЦА - РАНИ ЈАВНИ УВИД

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/2023) и чл. 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), дана 28.08.2023. године:

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ ИЗМЕНA И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДОЉЕВЦА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почев од 28.08.2023.године. закључно са 11.09.2023.године. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Дољевац, Одељењу за урбанизам и инспекцијске послове, 18410 Дољевац, ул. Николе Тесле број 121, канцеларија бр.22, као и на интернет страни Општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Опширније...

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023 И СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОПИСИВАЧЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У ПОПИСУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023.

Ранг листу погледајте на овом линку (ПДФ документ).

 

СПИСАК ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ТРЕБА ДОНЕТИ У ОПШТИНУ У ПРОСТОРИЈЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

 

Опширније...

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "ДОЉЕВАЦ" НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), дана 19.07.2023.год.,

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
соларне електране “Дољевац” на територији општине Дољевац
НА РАНИ ЈАВНИ УВИД


Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почев од 19.07.2023.године. закључно са 02.08.2023.године. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Дољевац, Одељењу за урбанизам и инспекцијске послове, 18410 Дољевац, ул. Николе Тесле број 121, канцеларија бр. 22, као и на интернет страни Општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Опширније...

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121