EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БИРАЧЕ КОЈИ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА ГЛАСАЈУ НА СВОМ БИРАЧКОМ МЕСТУ

У недељу, 17. децембра 2023. године, биће одржани избори за народне посланике Народне скупштине и избори за одборнике Скупштине општине Дољевац.

Општинска изборна комисија општине Дољевац, обавештава бираче који нису у могућности да гласају на свом бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета, да се могу пријавити за гласање ван бирачког места, на подручју које обухвата бирачко место.

О томе је потребно да обавесте Општинску изборну комисију општине Дољевац, почев од 14. децембра до 17. децембра у 11 часова, на дан гласања, односно бирачки одбор на дан гласања, најкасније до 11 часова.

Бројеви телефона за пријаву за гласање ван бирачког места:

018 4 810-054
018 4 810 056
062 88 59 355

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Решење о постављању Гордане Цветковић за начелника Општинске управе Општине Дољевац

На основу члана 46. става 1. тачка 7, члана 54. а у вези са чланом 56. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 49. став 2. и члана 99.став 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16 и 113/17, 95/18, 114/21, 113/17, 95/18-др. закон 86/19-др. закон, 157/20-др. закон и 123/21- др. закон), члана 86. става 1. тачке 13 Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/18, 91/19 и 21/20), члана 2. став 1. тачка 13) и члана 17. став 5. Одлуке о општинском већу општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/18,8/20 и 70/21),

 

Општинско веће општине Дољевац, којим по овлашћењу председника општине и Општинског већа, број: 02-139 од 18.07.2023. године, председава заменик председника општине и члан Општинског већа по функцији, мр екон. Милош Вукотић, на седници одржаној дана 27. јула 2023. године, донело је

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

I ГОРДАНА ЦВЕТКОВИЋ, дипломирани правник, поставља се за начелника Општинске управе општине Дољевац, на период од 5 година.

Опширније...

КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Ha основу чл. 88. став 1. тачка 11. Статута Општине Дољевац („ Сл. лист Града Ниша“ број 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15 и 100/16)

Општинско веће Општине Дољевац, дана 14.11.2016. године,  доноси

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

Опширније...

Одлуке и решења Скупштине општине Дољевац са седнице одржане дана 29.06.2023. године

На основу члана 16. став 2. тачка 1), члана 18. став 2. и 3., члана 20. став 1. и члана 21. став 1. и 2. Закона о локалним изборима („Службени Гласник РС“, број: 14/2022), члана 45. Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број: 127/2018, 91/2019 и 22/2021) и члана 66. став 1., члана 67. став 1., члана 68. став 4. и члана 69. став 1. и 5. Пословника о раду Скупштине општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број: 13/2019 и 38/2022),


Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 29.06.2023. године, донела је oдлуке и решења које можете преузети у наставку

 

Документација са седнице СО Дољевац:

  1. Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије општине Дољевац у сталном саставу (PDF документ)
  2. Одлука о завршном рачуну буџета Општине Дољевац за 2022. годину (PDF документ)
  3. Одлука о ребалансу буџета Општине  Дољевац за 2023. годину (PDF документ)
  4. Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2023. години (PDF документ)
  5. Решење о давању сагласности на продужетак радног односа директору Библиотеке (PDF документ)
  6. Решење о именовању директора Центра за социјални рад у Дољевцу (PDF документ)

Обавештење о могућностима коришћења јавних чесама

На основу достављених препорука од стране МУП-а, Сектора за ванредне ситуације у Нишу 07.19. број 4.1/2023-1 и Штаба за ванредне ситуације општине Дољевац, број: 217-1-126/2023 од 17.07.2023. године, за предузимање превентивних и оперативних мера због наступајућег топлотног таласа, обавештавамо грађане општине Дољевац да је ЈП за водоснабадевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“, у оквиру својих надлежности, у сарадњи са општином Дољевац, ЈКП-ом Дољевац и месним заједницама на територији општине Дољевац, израдило и омогућило коришћење јавних чесама на територији општине Дољевац и то:

Опширније...

Препоруке за општу популацију за поступање у току топлог времена - Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"

Препоруке за општу популацију за поступање у току топлог времена

Ажурирано 11.07.2023. године

Стално расхлађујте свој дом

Трудите се да вам животни простор увек буде расхлађен. Идеално би било одржавати собну температуру испод 32оC током дана, односно испод 24оC током ноћи. Ово је нарочито важно за децу узраста до 2 године, особе старије од 65 година, као и за хроничне болеснике.

Искористите ноћни ваздух да расхладите свој дом. Отворите све прозоре и држите ролетне (шалоне, засторе) подигнуте током ноћи и раног јутра, када је спољашна температура нижа.

Смањите топлотно оптерећење у свом стану или кући у најтоплијем делу дана. Затворите прозоре и прозорске засторе, посебно оне на сунчаној страни. Искључите вештачко осветљење и све електричне уређаје који вам нису неопходни.

Окачите влажне чаршаве на отворене прозоре како бисте расхладили ваздух у соби, уколико немате клима уређај. Ако вам је стамбени простор климатизован, затворите врата и прозоре.

Вентилатори могу делимично да расхладе просторију, али при температури изнад 35оC не могу да спрече опасност од појаве поремећаја здравља изазваних топлотом.  

Опширније...

Локална база података о обележјима безбедности саобраћаја у општини Дољевац

Веза за сајт

Реализован пројекат МПНТР у ОШ “Вук Караџић” из Дољевца - одељење у Пуковцу

 У ОШ „Вук Караџић” Дољевац – од. у Пуковцу у периоду април- мај успешно је релизован  пројекат „ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА И РОДНИХ СТЕРЕОТИПА  КРОЗ ПРОМОЦИЈУ И РАЗВИЈАЊА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА И УЧЕШЋЕ У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА УЧЕНИКА“.

Програм је одобрен од стране МПНТР Србије, а реализован је од стране Удружења педагога физичке културе Ниш у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу у периоду март-мај 2022.

 

Опширније...

Реконструкција Основне школе "Вук Караџић" у Белотинцу

Уз подршку ЕУ у току је реконструкција ОШ „Вук Караџић“ у Белотинцу у општини Дољевац

 

Око 200 ђака Основне школе „Вук Караџић” у дољевачком насељу Белотинац имаће, уз подршку Европске уније (ЕУ), боље услове за школовање након реконструкције зграде изграђене 1955. године. ЕУ је за радове обезбедила више од 179.000 евра кроз програм ЕУ ПРО плус, који се спроводи у сарадњи са Министарством за европске интеграције.

Опширније на линку>>>

Решења о образовању Координационог тима и Радне групе за праћење израде Средњорочног план општине Дољевац

Решење о образовању Координационог тима  за праћење израде Средњорочног план општине Дољевац за период 2023-2025 моежте преузети овде::::

Решење о именовању Радне групе за израду Средњорочног план општине Дољевац за период 2023-2025 моежте преузети овде::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121