Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Привреда

Општина Дољевац, са површином од 121 км2 и 17.941 становника, по попису 2010 год. је једна од 6 општина на подручју Нишавског округа.
По величини територије је на последњем, а по броју пољопривредних површина и густини насељености на другом месту у округу.
Општина спада у ред најнеразвијенијих општина на територији Републике.Што се тиче економске развијености према друштвеном производу по становнику, од 175 општина у Србији 2002 год., општина Дољевац је била на 159 месту, по националном дохотку на 153 месту , а по броју запослених на 1000 становника на 157 месту.
Према попису 2010 год. у општини Дољевац је евидентирано 2.501 незапослених.

Пољопривреда

Доминантна делатност у општини је пољопривреда, док су остале делатности мање заступљене. Од оствареног националног дохотка, по попису 2002 год. од 650 милиона динара, од пољопривреде је остварено 439 милиона динара тј. 67,5%, а од свих осталих делатности 32,5%.
Доминантно место у пољопривредној производњи заузима гајење пшенице и кукуруза, а традиционално је овај крај познат по гајењу раног поврћа, бостана, кромпира.
Земљишни потенцијал у пољопривреди није на адекватан начин искоришћен и одликују га :

- нерационалност, (неадекватно коришћење пољопривредног земљишта супротно његовим еколошким својствима – разноликост пољопривредних култура на малом простору; појава запуштених пољопривредних добара),

- неповољна структура пољопривредних газдинстава узрокована уситњеношћу поседовне структуре,

- стална депопулација радно способног становништва на делу територије,

- заступљеност старачких домаћинстава на пољопривредном газдинству,

- неодговарајућа опремљеност газдинстава,

- неразвијена инфраструктура,

- недовољна улагања у протеклом периоду,

- техничко-технолошко заостајање,

- слабости у организовању откупа пољопривредних производа,

- недовољна повезаност са прерађивачком индустријом,

- пад производње (смањење обима производње посебно у сточарству),

- неселективна и прекомерна употреба хербицида, пестицида и других хемикалија.

 

Индустрија

 

Подручје општине Дољевац налази се на раскрсници осовина индустријског развоја I и II реда, који се пружају дуж саобраћајног коридора Е-75 на правцу од Суботице, преко Београда и Ниша до Македонске границе (осовина индустријског развоја И реда) и од Качаника преко Приштине, Подујева, Куршумлије и Прокупља до Ниша и даље према Зајечару и Неготину (Е - 771 осовина индустријског развоја II реда), као и на раскрсници велико – јужноморавског и косовског појаса индустријског развоја, такође I и II значаја.
Општина Дољевац се налази у непосредном залеђу Ниша, који има категорију великог индутријског центра са потенцијалима развоја високих и средње сложених индустријских технологија са значајним индустријским и слободним зонама. И поред оваквог положаја, као и покушајима многих актера да привреда, а нарочито индустрија изађе из стања рецесије и стагнације и крене у ведрију будућност, још увек су присутни бројни ограничавајући фактори развоја као што су:

 • наслеђене последице дубоке економске кризе изазване распадом бивше СФРЈ (1992.),економским санкцијама међународне заједнице (1992-1996.),хипер инфлацијом (1993.) и последицама бомбардовања СР Југославије 1999. у коме су поједини индустријски капацитети потпуно или делимично уништени,
 • поремећаји и ограничења индустријских субјеката у спољнотрговинском пословању,
 • технолошки раскорак са развијеним светом и пад конкурентности производа
  на домаћем и иностраном тржишту,
 • недостатак законске регулативе, која на адекватан начин регулише услове привређивања,
 • недовољна инвестирања у индустрији,
 • смањена тражња производа и услуга услед драстично опале куповне моћи становништва,
 • сива економија,
 • ефекти процеса приватизације друштвених предузећа.

Дом здравља Дољевац

Једина здравствена установа на територији општине Дољевац. Обављамо своју делатност на територији површине 120 км2 за 19561 становника у 16 насељених места.
Здравствена заштита становништва општине Дољевац се у Дому здравља обезбедјује и организује по областима и то:

 • општа медицина,
 • здравствена заштите деце, 
 • здравствена заштите жена,
 • поливалентна патронажа,
 • стоматолошка здравствена заштите деце и одраслих, 
 • лабораторијска дијагностика,
 • Рендген и ултразвуцна дијагностика,
 • кућно лечење, 
 • хитна медицинска помоћ,
 • интернистичка служба,
 • физикална медицина и рехабилитација

Сајт Дома здравља Дољевац www.dzdoljevac.org.rs

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121