EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

2. седница Општинског већа

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 06-21
Датум: 20.03.2024.
Д о љ е в а ц

 

На основу члана 14. Одлуке о Општинском већу општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 127/18, 8/20 и 70/21), и члана 36. став 2. Пословника о раду општинског већа општине Дољевац (''Службени лист Града Ниша'' број 4/19) и Овлашћења председника општине и општинског већа број 06-21 од 20.03.2024. године, 

Сазивам 2. седницу Општинског већа за 22.03.2024. године (петак)

Седница ће се одржати у  малој сали  Скупштине општине,  са почетком  у 10,00 часова.

За седницу  је предложен следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Утврђивање предлога  Одлуке о првом ребалансу буџета општине Дољевац за 2024.годину;
 2. Утврђивање предлога  Одлуке о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за период од 2024-2026.године;
 3. Утврђивање предлога Прве измене Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2024. години;
 4. Утврђивање предлога Одлуке  о општинским и некатегорисаним путевима;
 5. Утврђивање предлога Одлуке о усвајању  Етичког кодекса функционера општине Дољевац;
 6. Утврђивање предлога Одлуке о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера општине Дољевац;
 7. Утврђивање предлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о приступању изради Стратегије за младе општине Дољевац за период 2023. до  2025.године ;
 8. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  ЈКП „Дољевац“ Дољевац за период октобар-децембар 2023. године;                                                                                                                                   
 9.  Анализа пословања ЈКП „Дољевац“ Дољевац са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању предузећа за период од 01.01. до 31.12.2023. године;
 10. Утврђивање предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2024. годину;
 11. Утврђивање предлога прве измене Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2024. годину;
 12. Утврђивање предлога Одлуке о одређивању надлежногоргана за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2024. годи
 13. Утврђивање предлога Одлуке о утврђивању надлежног органа  за спровођење поступка давања на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у  2024. години;
 14. Утврђивање предлога Одлуке о утврђивању надлежног органа  за спровођење поступка давања на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе у 2024.
 15. Утврђивање предлога Решења о отуђењу непокретности, кп. Бр. 4547 у КО Кочане из јавне својине општине Дољевац;
 16. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања са финансијским планом ЈКП „Дољевац“ Дољевац за 2024. годину;
 17. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на прву измену Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција  ЈКП „Дољевац“ Дољевац за 2024. годину;
 18. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања са финансијским планом ЈП „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику за 2024. годину;
 19. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на прву измену Програма субвенција ЈП „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику за 2024. годину;
 20. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на прву измену Финансијског плана ТООД-а за 2024. годину;
 21. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на прву измену Финансијског плана Центра за социјални рад Дољевац за 2024. годину;
 22. Доношење  Правилника о систему финансијског управљања и контроле општине Дољевац;
 23. Доношење Правилника о измени Правилника о поступку и начину решевања захтева грађана за накнаду нематеријалне штете;
 24. Доношење Решења о именовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде нематеријалне штете;
 25. Доношење Решења о давању сагласности на Програм уклањања објеката за период од 01.04. до 30.06.2024. године;

 

Молимо да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености  известите на телефон  018/4810 – 054.

 

 

По овлашћењу председника
06-21 од 20.03.2024. године,
мр екон Милош Вукотић

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121