EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

 


План рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену

 Контролна листа пореске инспекције у канцеларији

 


План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину


План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године


План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину


Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

 

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ЈАВНИ УВИД поводом измена и допуна плана детаљне регулације комплекса око цркве "СВЕТОГ ЈОВАНА" на брду "КОМЊИГА" у КО Орљане и плана детаљне регулације за повезивање базних станица на територији Општине Дољевац

ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 30 дана, ПОЧЕВ ОД 16. ЈАНУАРА ДО 15. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ.

Нацрти планских докумената, биће изложени, сваког радног дана, од 700 до 1500 часова, у згради Општинске управе општине Дољевац, 18410 Дољевац, у улици Николе Тесле бр. 121, у холу приземља Општинске управе општине Дољевац, као и на интернет страници општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложене Нацрте планских документа, пружиће се све потребне информације и стручна помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија (канцеларија бр.22).

Дана 26.01.2023.године одржаће се јавна презентација Нацрта планских докумената у сарадњи са обрађивачем планских докумената у просторијама Општинске управе општине Дољевац, у Већници са почетком од 12 часова.

Примедбе на планирана решења, искључиво у писаној форми, лично на писарници или поштом могу се током трајања јавног увида доставити Одељењу за урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Дољевац, најкасније до 15.02.2023.године.

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 20.02.2023. год. у 1200 часова, у Већници Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121. У току јавне седнице сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику током трајања јавног увида у вези са изложеним Нацртима планова, могу их образложити пред Комисијом за Планове општине Дољевац.

 

Општинска управа општине Дољевац,

Одељење за урбанизам и инспекцијске послове 

Документација за преузимање:

1. Текст огласа јавног увида - ПРЕУЗМИТЕ ПДФ ДОКУМЕНТ

2. План детаљне регулације за повезивање базних станица на територији Општине Дољевац (НИ4008 и НИ4257) - ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

3. Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса око цркве "Светог Јована" на брду "Комњига" у К.О. Орљане - ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121