Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 17.12.2019.

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2020. годину 

Акциони план запошљавања општине Дољевац за 2020. годину

Одлука о буџету општине Дољевац за 2020. годину

Измена Плана јавних инвестиција општине Дољевац за период 2020.-2022. године

Измена Стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023. године

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2020. годину

Акциони план за младе општине Дољевац за 2020. годину

Одлука о боравишној такси

Одлука о финансијској помоћи незапосленим породиљама са територије општине Дољевац

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна  буџета општине Дољевац  за 2019. годину

Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2020. годину

Програм  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2020. години

Правилник о финансирању, раду и условима за остваривање права на услугу народне кухиње на територији општине Дољевац

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2020. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини дољевац за 2020. годину

Решење о установљавању стварне службености на кп.бр. 1623/1, 1795/2, 1796/2, 1797/2, 1798/4 све у КО Кочане и на кп.бр. 4747/2 и 4747/6 обе у КО Чечина за потребе пролаза, изградње и трајног одржавања подземног средњенапонског кабловског вода тип ХНЕ 49 3x(1x185mm2), 10kV, шахти

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121