Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 15.12.2017. године

Одлука о буџету општине Дољевац за 2018. годину

Акциони План за младе општине Дољевац за 2018. годину

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2018. годину

Другa изменa Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2017. годину

Одлуку о другим изменама и допунама Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југоисточном делу “Петље“ Дољевац

Ситуацииони план

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Kомплекса – соларних електрана „Шаjиновац 1“, „Шаjиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на к.п.бр. 568/1 у К.О. Шајиновац, снага 3x999кW

Одлука о локалним административним таксама општине Дољевац

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику

Oдлуке о стављању ван снаге  Oдлука о спровођењу јавних конкурса

Одлукао вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац  за 2017. годину

Оглас о јавном конкурсу за избор директора јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику

Решење о образовању комисије  за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац

Решење о престанку функције ВД директора ЈП за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац

Решења о престанку мандата чланова Надзорних одбора

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121