Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Малошиште

Општинска управа Општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у насељуМалошиште(на катастарским парцелама 4170, 4215, 4216 и 4217 КО Малошиште,СО Дољевац)

 

 

Јавна презентација напред наведеног Урбанистичког пројекта, који је израђен од стране "BAUPROJEKТ"д.о.о. ул. Гарибалдијева 13, Београд, одржаће се радним данима у периоду од  11.11.2021.године закључно са 17.11.2021.године, од 8,00 до 15,00 часова, у згради Општинске управе Општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121., у холу приземља, као и на интернет страни Општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у предметни Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику преко писарнице или поштом Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе Општине Дољевац или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. закључно са датумом 17.11.2021.год.

За давање обавештења о јавној презентацији неопходно је обратити се Одељењу  за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе oпштине Дољевац (канц.бр.22).

 

Општинска управа општине Дољевац

                                                                                        Одељење за урбанизам,

                                                                                                          инспекцијске послове

                                                                                                    и ванпривредне делатности

 

 Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Малошиште преузмите овде>>>>

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121