Articles

Контролне листе

Комунална инспекција

Контрола листа ИД-1 - водоснабдевање

Контрола листа ИД-2 - канализација

Контрола листа ИД-3 - заузеће јавних површина

Контрола листа ИД-4 - зелене површине

Контрола листа ИД-5 - гробља

Контрола листа ИД-6 - септичке јаме

Контрола листа ИД-7 - пси и мачке луталице

Контрола листа ИД-8 - копитари, папкари и живина

Контрола листа ИД-9 - осочне јаме

Контрола листа ИД-10 - пси, мачке, голубови и егзотичне птице

Контрола листа ИД-11 - угоститељство

Контрола листа ИД-12 - занатаство и трговина


 

Заштита животне средине

 Контролна листа КЛ-1 - нејонизујуће зрачење

Контролна листа КЛ-2 - студија утицаја

Контролна листа КЛ-3 - сагоревање континуално

Контролна листа КЛ-4 - сагоревање привремено

Контролна листа КЛ-5 - стационарни извори континуално

Контролна листа КЛ-8 - стационарни извори привремено

Контролна листа КЛ-10 - неопасан отпад

Контролна листа КЛ-11 - достава података

Контролна листа КЛ-12 - отпадне воде

Контролна листа КЛ-14 - интегрисана дозвола


 

Грађевинска инспекција

Контролна листа 1 - дозвола

Контролна листа 2 - члан 145

Контролна листа 3 - темељи

Контролна листа 4 - конструкције

Контролна листа 5 - употребна дозвола


Просветна инспекција

Контролна листа 1 - школе

Контролна листа 2 - предшколске установе

гис-технологии
ткани для вышивания