Грађевински радови на санацији друмског моста преко реке Топлице II

27.12.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

27.12.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

15.01.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

24.01.2018.   Закључен уговор можете преузети овде:::

Рок за достављање понуда је 10.01.2018. године до 14:00 часова.

Отварање понуда 10.01.2018. у 14:30 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Грађевински радови на санацији друмског моста преко реке Топлице

28.11.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

28.11.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

05.12.2017.   Одговор на поставаљено питање можете преузети овде::::

15.12.2017.   Одлуку о обустави поступка можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 08.12.2017. године до 14:00 часова.

Отварање понуда 08.12.2017. у 14:30 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Набавка путничког возила

19.10.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

19.10.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

25.11.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

09.12.2017.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 22.11.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 22.11.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Набавка теренског возила 404-2-79/2017-05

13.09.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

13.09.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

22.09.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

04.10.2017.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 21.09.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 21.09.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Дољевац

12.09.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

12.09.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 20.09.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 20.09.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Кампања "Ум на друм"

Узми рачун

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121