Аква парк Дољевац

Articles

Набавка путничког возила

19.10.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

19.10.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 22.11.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 22.11.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Набавка теренског возила 404-2-79/2017-05

13.09.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

13.09.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 21.09.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 21.09.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Набавка отворених и затворених челичних контејнера

05.09.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

05.09.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 14.09.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 14.09.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Дољевац

12.09.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

12.09.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 20.09.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 20.09.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Набавка водоводног материјала

ЈП за водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац" расписује јавну набавку добра - водоводни материјал

02.09.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

02.09.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 12.09.2017. године до 13:30 часова.

Отварање понуда 12.09.2017. у 14:00 часова у просторијама ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ ул. Зеле Вељковића бб, 16205 Бојник.

 

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018-ту годину

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121