Радови на изградњи секундарне водоводне мреже у Белотинцу

13.06.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

13.06.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

21.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

22.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

29.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

29.06.2017.   Измењену конкурсну документацију можете преузети овде:::::

20.07.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

04.08.2017.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 13.07.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 13.07.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Партерно уређење простора око наткривеног дела пијаце у Пуковцу

05.06.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

05.06.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

15.06.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

23.06.2017.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 14.06.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 14.06.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

ЈН радови на изградњи примарног колектора канализационе мреже у Малошишту

Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

13.06.2017.    Одговорe на постављена питања можете преузети овде::::

14.06.2017.    Одговорe на постављена питања можете преузети овде::::

16.06.2017.    Одговорe на постављена питања можете преузети овде::::

16.06.2017.    Измењену конкурсну документацију можете преузети овде::::

20.06.2017.    Одговорe на постављена питања можете преузети овде::::

22.06.2017.    Одговорe на постављена питања можете преузети овде::::

30.06.2017.    Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

15.07.2017.    Обавштење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 26.06.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 26.06.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Услуге сервисирања службеног возила.

Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

29.05.2017.      Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

06.06.2017.      Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 26.05.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 26.05.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Јавна набавка радови на изградњи базена ''sandpool'' са пратећим (помоћним) објектом у комплексу Аква парка у Дољевцу

Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одговор на прво постављено питање можете преузети овде::::

Одговор на друго постављено питање можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде:::::

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде:::::

Одлуку о измени уговора можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 18.04.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 18.04.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018-ту годину

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

План пореске инспекције за 2017. годину

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121