Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Одлуке у 2012. години


Одлуке у 2012. години


Одлука о измени и допуни Одлуке о Цивилној заштити

Одлука о измени Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Дољевцу

Одлука о измени одлуке о заштити пољопривредног земљишта

Одлука о одређивању  надлежног органа за давање у закуп пољопривредног земљишта општине Дољевац у 2012. години

Одлука о приступању промени Статута

Одлука о утврдјивању просечне тржишне цене непокретности

Оперативни план одбране од поплава општине Дољевац - 2012

 

Седница СО 27.04.2012. године


 Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2012. годину

Одлука о завршном рачуну буџета за 2011. годину

Одлука о измени одлуке ПДР МХЕ "Бисерка"

Одлука о измени одлуке ПДР МХЕ "Копријан"

Одлука о промени статута општине Дољевац

ПДР индустријске зоне у Пуковацу

План детаљне регулације измештање деонице државног пута другог реда R-214

План намене површина R-214 слика 1

План намене површина R-214 слика 2

Привремени пословник СО Дољевац

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/doc/2012/Revizija%20Strategije%20MSPP%20-%20april%202012.pdf" target="_blank">Ревизија стратегије малих и средњих предузећа и предузетништва у општини Дољевац - април 2012. године

Стартегија за унапређење Рома на територији општине Дољевац за период 2012. - 2016. године


 

Седница СО 15.06.2012. године


 Решење о престанку мандата одборника

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о новчаној помоћи незапосленим породиљама са територије општине Дољевац

Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

Пословник СО 2012

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Дољевац

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Нардоне библиотеке Дољевац


 

Седница СО 21.05.2012. године


 Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

Решење о избору чланова општинског већа

Решење о избору председника СО, заменика СО, секретара и председника општине Дољевац

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/doc/2012/Resenje%20o%20prestanku%20funkcija%20i%20madata.pdf" target="_blank">Решење о престанку функција и мандата


 

Седница 14.12.2012. године


 

Одлука о изради ПДР индустријске зоне "Белотинац"

Одлука о изради ПДР комплекса око цркве "Светог Јована" на брду "Комњига" у КО Орљане

Одлука о изради ПДР спортско-рекреативног центра "Малошке баре" у КО Малошиште и КО Орљане


 

 

Одлука о јавном превозу

Списак издатих локацијских дозвола

Одлука о измени Одлуке о формирању штаба за ванредне ситуације

Одлука о новчаној помоћи  незапосленим породиљама 2011

Одлука о усвајању Стратегије туризма

Програм  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121