Articles

Контролне листе

 

Поресака инспекција

Контрола листе пореска инспекција

Комунална инспекција

Контрола листа ИД-1 - водоснабдевање

Контрола листа ИД-2 - канализација

Контрола листа ИД-3 - заузеће јавних површина

Контрола листа ИД-4 - зелене површине

Контрола листа ИД-5 - гробља

Контрола листа ИД-6 - септичке јаме

Контрола листа ИД-7 - пси и мачке луталице

Контрола листа ИД-8 - копитари, папкари и живина

Контрола листа ИД-9 - осочне јаме

Контрола листа ИД-10 - пси, мачке, голубови и егзотичне птице

Контрола листа ИД-11 - угоститељство

Контрола листа ИД-12 - занатаство и трговина


 

Заштита животне средине

 Контролна листа КЛ-1 - нејонизујуће зрачење

Контролна листа КЛ-2 - студија утицаја

Контролна листа КЛ-3 - сагоревање континуално

Контролна листа КЛ-4 - сагоревање привремено

Контролна листа КЛ-5 - стационарни извори континуално

Контролна листа КЛ-8 - стационарни извори привремено

Контролна листа КЛ-10 - неопасан отпад

Контролна листа КЛ-11 - достава података

Контролна листа КЛ-12 - отпадне воде

Контролна листа КЛ-14 - интегрисана дозвола


 

Грађевинска инспекција

Контролна листа 1 - дозвола

Контролна листа 2 - члан 145

Контролна листа 3 - темељи

Контролна листа 4 - конструкције

Контролна листа 5 - употребна дозвола


 

Просветна инспекција

Контролна листа 1 - школе

Контролна листа 2 - предшколске установе

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121