Articles

Контролне листе

Пореска инспекција

Контролне листе пореска инспекција - ZIP архива


 

Комунална инспекција

Контролна листа ИД-1 - водоснабдевање

Контролна листа ИД-2 - канализација

Контролна листа ИД-3 - заузеће јавних површина

Контролна листа ИД-4 - зелене површине

Контролна листа ИД-5 - гробља

Контролна листа ИД-6 - септичке јаме

Контролна листа ИД-7 - пси и мачке луталице

Контролна листа ИД-8 - копитари, папкари и живина

Контролна листа ИД-9 - осочне јаме

Контролна листа ИД-10 - пси, мачке, голубови и егзотичне птице

Контролна листа ИД-11 - угоститељство

Контролна листа ИД-12 - занатаство и трговина


 

Заштита животне средине

 Контролна листа КЛ-1 - нејонизујуће зрачење

Контролна листа КЛ-2 - студија утицаја

Контролна листа КЛ-3 - сагоревање континуално

Контролна листа КЛ-4 - сагоревање привремено

Контролна листа КЛ-5 - стационарни извори континуално

Контролна листа КЛ-8 - стационарни извори привремено

Контролна листа КЛ-10 - неопасан отпад

Контролна листа КЛ-11 - достава података

Контролна листа КЛ-12 - отпадне воде

Контролна листа КЛ-14 - интегрисана дозвола


 

Грађевинска инспекција

Контролна листа 1 - дозвола

Контролна листа 2 - члан 145

Контролна листа 3 - темељи

Контролна листа 4 - конструкције

Контролна листа 5 - употребна дозвола


 

Просветна инспекција

Контролна листа 1 - школе

Контролна листа 2 - предшколске установе


 

Туристичка инспекција

Контролна листа 1 - Радно време угоститељских објеката

Контролна листа 2 - Боравишна такса за правна лица

Контролна листа 3 - Боравишна такса за физичка лица

Контролне листе туристичке инспекције - ZIP архива

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121