Articles

Контролне листе

Пореска инспекција

Контролне листе пореска инспекција - ZIP архива


 

Комунална инспекција

Контролна листа ИД-01 - Прикључење објекта на градски водовод

Контролна листа ИД-02 - Одржавање јавних зелених површина

Контролна листа ИД-03 - Уређивање и одржавање гробља

Контролна листа ИД-04 - Одржавање септичке јаме

Контролна листа ИД-05 - Држање домаћих животиња, хватање и смештај паса и мачака луталица

Контролна листа ИД-06 - Држање домаћих животиња, копитари, папкари и живина

Контролна листа ИД-07 - Држање домаћих животиња, копитари, папкари и живина - Осочна јама (1)

Контролна листа ИД-08 - Држање домаћих животиња, копитари, папкари и живина - Осочна јама (2)

Контролна листа ИД-09 - Држање домаћих животиња, пси и мачке, голубови, украсне и егзотичне птице

Контролна листа ИД-10 - Радно време у угоститељству

Контролна листа ИД-11 - Радно време у занатству и трговини

Контролна листа ИД-12 - Градска канализација - одржавање и заштита

Контролна листа ИД-13 - Снабдевање водом за пиће

Контролна листа ИД-14 - Општи кућни ред у стамбеним и стамбено-пословним зградама

Контролна листа ИД-15 - Одржавање и управљање пијацом


 

Заштита животне средине

Контролна листа ИД-01-02/03 - Заштита од нејонизујућих зрачења

Контролна листа ИД-01-02/03 - Контрола управљања отпадом

Контролна листа ИД-01-01/04 - Студија о процени утицаја

Контролна листа ИД-02-02/03 - Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем

Контролна листа ИД-03-02/04 - Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења

Контролна листа ИД-04-02/03 - Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем

Контролна листа ИД-05-02/03 - Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења

Контролна листа ИД-06-01/04 - Заштита ваздуха код бензинских станица

Контролна листа ИД-08-01/04 - Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

Контролна листа ИД-10-01/04 - Заштита од букe у животној средини

Контролна листа ИД-11-01/04 - Достава података

Контролна листа ИД-13-01/04 - Захтев за интегрисану дозволу

Контролна листа ИД-19-01/04 - За управљаче заштићених подручја од локалног значаја управљање

Контролна листа ИД-20-01/04 - За управљаче заштићених подручја од локалног значаја обавезе управљача


 

Грађевинска инспекција

Контролна листа 1 - дозвола

Контролна листа 2 - члан 145

Контролна листа 3 - темељи

Контролна листа 4 - конструкције

Контролна листа 5 - употребна дозвола


 

Просветна инспекција

Контролна листа 1 - школе

Контролна листа 2 - предшколске установе


 

Туристичка инспекција

Контролна листа 1 - Радно време угоститељских објеката

Контролна листа 2 - Боравишна такса за правна лица

Контролна листа 3 - Боравишна такса за физичка лица

Контролне листе туристичке инспекције - ZIP архива

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121