Аква парк Дољевац

EU PRO

Седница СО 18.12.2013. године

Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023. године

Акциони план за младе општине Дољевац за 2014. годину

Акциони план запошњавња општине Дољевац за 2014. годину

Измена плана детаљне регулације радно-пословне зоне "Петља Дољевац"

Одлука о финансијским издвајањима у вези са образовањем

Одлука о буџету општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о финансијим издвајањима у здравственој заштити

Одлука о измени и допуни Одлуке о подели Јавног предузећа за комуналну делатност  и експлоатацију  песка  и шљунка  ''Дољевац'' - Дољевац

Одлука о образовању Савета за здравље

Одлука о приступању промени статута општине Дољевац

Одлука o организовању, финансирању  и условима рада саветника за заштиту права  пацијената на територији општине Дољевац

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2014. године

Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023 године

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац  за 2013. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине дољевац за 2014. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини дољевац за  2014. годину

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину

Кампања "Ум на друм"

Узми рачун

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121