Одлуке у 2012. години


Одлуке у 2012. години


Одлука о измени и допуни Одлуке о Цивилној заштити

Одлука о измени Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Дољевцу

Одлука о измени одлуке о заштити пољопривредног земљишта

Одлука о одређивању  надлежног органа за давање у закуп пољопривредног земљишта општине Дољевац у 2012. години

Одлука о приступању промени Статута

Одлука о утврдјивању просечне тржишне цене непокретности

Оперативни план одбране од поплава општине Дољевац - 2012

 

Седница СО 27.04.2012. године


 Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2012. годину

Одлука о завршном рачуну буџета за 2011. годину

Одлука о измени одлуке ПДР МХЕ "Бисерка"

Одлука о измени одлуке ПДР МХЕ "Копријан"

Одлука о промени статута општине Дољевац

ПДР индустријске зоне у Пуковацу

План детаљне регулације измештање деонице државног пута другог реда R-214

План намене површина R-214 слика 1

План намене површина R-214 слика 2

Привремени пословник СО Дољевац

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/doc/2012/Revizija%20Strategije%20MSPP%20-%20april%202012.pdf" target="_blank">Ревизија стратегије малих и средњих предузећа и предузетништва у општини Дољевац - април 2012. године

Стартегија за унапређење Рома на територији општине Дољевац за период 2012. - 2016. године


 

Седница СО 15.06.2012. године


 Решење о престанку мандата одборника

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о новчаној помоћи незапосленим породиљама са територије општине Дољевац

Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

Пословник СО 2012

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Дољевац

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Нардоне библиотеке Дољевац


 

Седница СО 21.05.2012. године


 Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

Решење о избору чланова општинског већа

Решење о избору председника СО, заменика СО, секретара и председника општине Дољевац

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/doc/2012/Resenje%20o%20prestanku%20funkcija%20i%20madata.pdf" target="_blank">Решење о престанку функција и мандата


 

Седница 14.12.2012. године


 

Одлука о изради ПДР индустријске зоне "Белотинац"

Одлука о изради ПДР комплекса око цркве "Светог Јована" на брду "Комњига" у КО Орљане

Одлука о изради ПДР спортско-рекреативног центра "Малошке баре" у КО Малошиште и КО Орљане


 

 

Одлука о јавном превозу

Списак издатих локацијских дозвола

Одлука о измени Одлуке о формирању штаба за ванредне ситуације

Одлука о новчаној помоћи  незапосленим породиљама 2011

Одлука о усвајању Стратегије туризма

Програм  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину

гис-технологии
ткани для вышивания