Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Радно-пословна зона "Петља Дољевац"

Земљишни комплекс укупне површине 44.844 m2, састоји се од 20-ак парцела у јавној својини, поред самог коридора 10 (магистралног ауто пута Е75, и будуће деонице регионалног пута Р214). Површине појединачних парцела нису наведене, а препарцелација ће се извршити у складу са потребама инвеститора. Концептом Плана генералне регулације је на предметном земљишту предвиђена намена за ‘ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ’. Поред овог земљишта се планира изградња ТС110/35/10КV, а на удаљености од око 1000m, пролази водовод и разводни гасовод.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121