Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у 2021. години

На основу члана 5 Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава  црквама и верским заједницама, број 400-168 од 04.10.2018. године и члана 6. Одлуке о буџету општине Дољевац за 2021. годину (''Службени лист Града Ниша'', бр. 120/2020)

   Председник општине Дољевац расписује

 

 JАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у 2021. години

 

Опширније: Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у...

Јавни конкурс за доделу средстaва из буџета општине дољевац за 2021. годину, за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења

На основу чланa 5.  Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18), члана 6. Правилникa о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса („Сл.лист града Ниша“, број 4/19) и  Одлуке о буџету општине Дољевац за 2021. годину («Сл. лист града Ниша», број 120/20),

Председник општине Дољевац, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТAВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ, ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

 

 

Опширније: Јавни конкурс за доделу средстaва из буџета општине дољевац за 2021. годину, за подстицање...

План јавних конкурса за доделу средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за 2021. годину

План јавних конкурса за доделу средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за 2021. годину можете преузети овде::::

Јавни позив за пријаву штете од елементарне непогоде

Јавни позив за пријаву штете од елементарне непогоде можете преузети овде:::::

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18), члана 6. Одлуке о приступању изради Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 („Службени лист града Ниша“, број 90/20) и Закључка Комисије за израду Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 број: 06 – 40 од 20.11.2020.године,

Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Дољевац, дана 27.11.2020.године, сачинило је

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту

Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025

Опширније: Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у...

Одлука о поништењу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности - катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката

На основу члана 27.став 10. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 495/2018) и  члана 40.став 1. тачка 19. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/2018 и 91/2019),

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.11.2020.год. донoси,

 

О Д Л У К У

Опширније: Одлука о поништењу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности - катастарске парцеле број...

Јавни позив за јавну расправу о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18), члана 7. Одлуке о приступању изради Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 („Службени лист града Ниша“, број 90/20) и Закључка Комисије за израду Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 број: 06 – 40 од 20.11.2020.године,

 

Комисија за израду Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 (у даљем тексту: Комисија), дана 20.11.2020.године, објављује

 

Јавни позив за јавну расправу о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025

Опширније: Јавни позив за јавну расправу о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од...

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Плана развоја општине Дoљевац 2021 – 2029

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18)

Општинска управа општине Дољевац – Одељење за привреду и финансије дана 13.11.2020. године сачинилo је

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДOЉЕВАЦ 2021 – 2029

Опширније: Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Плана развоја општине Дoљевац 2021 – 2029

Јавни позив за јавну расправу о Нацрту плана развоја општине Дољевац 2021 – 2029

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18)

            Општинска управа општине Дољевац – Одељење за привреду и финансије, дана 06.11.2020. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 2021 – 2029

Опширније: Јавни позив за јавну расправу о Нацрту плана развоја општине Дољевац 2021 – 2029

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Пореско одељење дана 23.10.2020. године сачинилo је

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Опширније: Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о измени одлуке о висини стопе пореза на...

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121