Финансијска подршка за инвеститоре у Србији

О Програму привлачења директних инвестиција

Поред постојећих предности, као што су: стратешки географски положај, бесцарински извоз у земље Југоисточне Европе и Русију, најнижа стопа пореза на добит у Европи од 10%, као и образована и квалитетна радна снага доступна по конкурентним трошковима, Србија нуди и финансијску подршку инвеститорима. СИЕПА је до сада објавила 16 позива, у оквиру којих је додељено 252 милиона евра за отварање 40.046 радних места у Србији.

 

Бесповратна финансијска средства се могу доделити домаћим или међународним компанијама за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине и за стратешке пројекте из области туризма.

Средства се не могу доделити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору примарне пољопривредне производње, угоститељства, трговине, производње синтетичких влакана и угља, нити следећим привредним друштвима:

  1. којима је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала смањен за више од 50% тог капитала, али не испод законом прописаног минимума,
  2. против којих је покренут стечајни поступак или испуњавају законом прописане услове за покретање стечајног поступка,
  3. која имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији,
  4. којима су из буџета Републике Србије већ додељена средства за исте намене,
  5. чији је оснивач или већински власник Република Србија.

За греенфиелд и броwнфиелд пројекте у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешке пројекте из области туризма, бесповратна средства се додељују у износу од 4.000 до 10.000 евра по сваком раднику запосленом на неодређено време у року од три године од дана закључења уговора о додели средстава.

За пројекте од посебног значаја - инвестиције чија вредност износи најмање 200 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 1.000 нових радних места, у периоду од највише десет година од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 17% укупне вредности инвестиције.

За велике инвестиционе пројекте - инвестиције чија вредност износи најмање 50 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 300 нових радних места, у периоду од највише десет година од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 20% укупне вредности инвестиције за инвестиције од 50 до 100 милиона евра, односно у износу од 17% укупне висине инвестиције за инвестиције чија је вредност већа од 100 милиона евра.

За средње инвестиционе пројекте - инвестиције чија вредност износи најмање 50 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 150 нових радних места, у периоду од највише десет година од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 10% укупне вредности инвестиције.

Детаљније о овој теми можете прочитаит на следећем http://siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje/finansijska-podrska-za-investitore/

гис-технологии
ткани для вышивания