Листа вредновања удружења 2020

На основу члана 9.  Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18),  

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима  из буџета Општине Дољевац, за финансирање програма/пројеката чији су носиоци/партнери удружења и друге организације цивилног друштва које су регистроване и делују на територији општине Дољевац, на седници одржаној дана 21. фебруара 2020. године, утврдила је

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА, ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ/ПАРТНЕРИ УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈЕ СУ РЕГИСТРОВАНЕ  И ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

по  Јавном конкурсу за доделу средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за  финансирање програмаиз буџета  општине Дољевац,  објављеног дана 15. јануара 2020. године на сајту општине www.opstinadoljevac.rs  и на порталу  e-Uprava

 

 

  1. ВРЕДНОВАНЕ И РАНГИРАНЕ  ПРИЈАВЕ

 

Р.бр.

Подносилац пројекта

Назив пројекта

Бодови

Предлог за доделу средстава

1.

Удружење бораца НОР-а општине Дољевац (УБНОР)

“Обележавање важних датума НОБ-а 1941-45, потомака ратника 1912-20 и ратова 1990-99“

100

750.000,00

2.

Удружење инвалида

„Живети усправно“ Дољевац

 

„Клуб за особе са инвалидитетом“

65

450.000,00

3.

 

НВО „Центар за развој пољопривредног  предузетништва“ Пуковац

„Примена економских принципа у пољопривреди“,

33

198.000,00

4.

 

Удружење рома „Ромски центар Дољевац“

„Година инклузије“

28

168.000,00

5.

Ловачко удружење „Топлица“ Дољевац

„Интродукција алохтоне врсте дивљачи-ловног фазана (Phasianus colchicus) у

ловиште „Лесковачко поље“ “

25

150.000,00

6.

Удружење грађана рома „БОЖЈА ПРАВДА“ Шаиновац

„ЗА БОЉЕ СУТРА РОМА“  

22

132.000,00

7.

Удружење пензионера

општине Дољевац

 

„Нека и старост добије осмех“

17

102.000,00

 

  1. ПРИЈАВЕ КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА БОДОВАЊЕ

 

Р.бр.

Подносилац пројекта

Назив пројекта

НАПОМЕНА

1.

 

Удружење грађана ЕКО КОПРИЈАН, Клисура

 

Набавка опреме и научне активности у 2020. години

Није предмет оцењивања због неиспуњености формалних услова задатих конкурсом. Пријава не садржи усаглашен опис пројекта  са циљевима и очекиваним резултатима, па није могуће утврдити стварну активност и o ком јавном интересу се ради

2.

 

 

Удружење грађана „ПОТОМАК СВЕТЕ ЛОЗЕ НЕМАЊИЋА“, Орљане

 

 

Набавка опреме и научне активности у 2020. години

Није предмет оцењивања због неиспуњености формалних услова задатих конкурсом. Пријава не садржи усаглашен опис пројекта  са циљевима и очекиваним резултатима, па није могуће утврдити стварну активност и o ком јавном интересу се ради

 

 

На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката,  учесници конкурса имају право приговора у року од осам  дана од дана њеног објављивања. Одлуку  о приговору  конкурсна Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. Право приговора не задржава извршење одлуке о додели   средстава  за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у општини Дољевац за 2020. годину.

 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма у општини Дољевац у 2020. години објавити на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs и на порталу  e-Uprava.

гис-технологии
ткани для вышивания