EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

 

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину


План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године


План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину


Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

 

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни позив за доделу једнократне новчане помоћи за најугроженије избегличке породице и интерно расељене породице са подручја општине Дољевац

Ј А В Н И   П О З И В

 

за доделу једнократне новчане помоћи за најугроженије избегличке породице и интерно расељене породице са подручја општине Дољевац

 

 

Најугроженије избегличке и интерно расељене породице са подручја општине Дољевац могу се пријавити за доделу једнократне новчане помоћи коју додељује Комесаријат за избеглице Републике Србије.

 

Пријављивање ће се вршити у периоду од 14.04.2021.године до 14.05.2021.године,Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе Општине Дољевац. Захтев се добија код повереника за избеглице општине Дољевац.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:

Општинска управа Општине Дољевац

Комисија за избор корисника донаторских пројеката помоћи

Ул. Николе Тесле бр. 121

18410 Дољевац

 

            Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих услова, и то:

 1. да имају избеглички статус односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у општини Дољевац,

2.  да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, тј. мање од 31.554,50 динара.

3.   једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,                                                                    

 1. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 2. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 3. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 4. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења,  лица ометена у  развоју итд.),
 5. вишегенерацијско домаћинство,
 6. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 7. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 8. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 9. породице где је дошло до насиља у породици,
 10. За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

 

Уз пријаву за доделу једнократне новчане помоћи, која се подноси у општини Дољевац, подносилац је дужан да достави следеће доказе на увид:

- избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,

- доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),

- медицинска документација,

- решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

- жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

 

Докази се подносе у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

 

Одлуку о листи корисника који испуњавају услове доноси Комисија за избор корисника.

 

Непотпуне пријаве и пријаве које не испуњавају тражене услове неће бити разматране.

 

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 7 до 15 часова на телефоне:  018/4-810-054 и 018/4-810-056.

 

Контакт особа је Јовица Пешић.

 

                                                                                            КОМИСИЈА

                                                                             ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

                                                                ДОНАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА ПОМОЋИ

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121