Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18), члана 6. Одлуке о приступању изради Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 („Службени лист града Ниша“, број 90/20) и Закључка Комисије за израду Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 број: 06 – 40 од 20.11.2020.године,

Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Дољевац, дана 27.11.2020.године, сачинило је

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту

Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025

Јавна расправа о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025. године спроведена је у складу са Одлуком о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18) и Закључком Комисије број: 06 – 40 од 20.11.2020.године.

Јавни позив за јавну расправу и програм јавне расправе објављени су дана 20.11.2020.године на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Јавна расправа је трајала 7 (седам) дана почев од 20.11.2020.године, закључно са 27.11.2020.године.

Отворени састанак представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања одржан је дана 27.11.2020.године у сали Скупштине општине Дољевац, Ул. Николе Тесле бр. 121 у Дољевцу са почетком у 13,00 часова.

У јавној расправи су учествовали: представници Туристичке организације општине Дољевац, представници месних заједница са територије општине Дољевац, представници средстава јавног обавештавања, запослени у Општинској управи општине Дољевац и заинтересовани грађани.

У уводном излагању, начелник Одељења за привреду и финансије и председник Комисије, Јовица Пешић је изјавио да је нацрт Програма развоја туризма општине Дољевац за период 2021 – 2025. године резултат заједничког рада чланова Комисије, израђен у складу са Правилником о садржини и начину израде програма развоја туризма („Сл. гласник РС“, број 86/20).

 

Јовица Пешић је затим детаљно представио нацрт Програма развоја туризма општине Дољевац за период 2021 – 2025. године, представио визију, приоритете, циљ и мере за остваривање истог, акциони план и мониторинг и евалуацију.

 

На крају излагања, објаснио је да је достављање програма развоја туризма ресорном Министарству на претходно мишљење обавеза јединице локалне самоуправе предвиђена одредбама Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број 17/2019).

 

Након образложења нацрта присутни учесници на јавној расправи нису имали примедбе и сугестије на нацрт Програма развоја туризма општине Дољевац за период 2021 – 2025. године.

Јавна расправа је завршена у 13.45 часова.

 

Број: 332 - 13

У Дољевцу, дана 27.11.2020.године

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

 

 

                                                                                                                        Начелник Одељења

                                                                                                              Јовица Пешић с.р.

гис-технологии
ткани для вышивания