Јавни позив за јавну расправу о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18), члана 7. Одлуке о приступању изради Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 („Службени лист града Ниша“, број 90/20) и Закључка Комисије за израду Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 број: 06 – 40 од 20.11.2020.године,

 

Комисија за израду Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 (у даљем тексту: Комисија), дана 20.11.2020.године, објављује

 

Јавни позив за јавну расправу о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025

 

Јавна расправа о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025. године, у трајању од 7 (седам) дана, спровешће се почев од 20.11.2020.године и трајаће закључно са 27.11.2020.године.

Јавна расправа о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025. године спровeшће се на следећи начин:

- Организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања дана 27.11.2020.године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 13,00 часова,

- Објављивањем на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

 

Примедбе и предлози на нацрт Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025. године, могу се у писаном облику доставити на адресу: Скупштина општине Дољевац, Ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, са назнаком - за Комисију за израду Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025. године односно на e-mail адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., најкасније до 27.11.2020.године до 12,00 часова.

Утврђује се програм јавне расправе:

-          Уводна реч

-          Упознавање са правилима јавне расправе;

-          Представљање Нацрта Програма развоја туризма општине Дољевац 2021 – 2025;

-          Предлози и примедбе на Нацрт Програма развоја туризма општине Дољевац 2021 – 2025;

-          Завршна реч.

 

О току јавне расправе Комисија за израду Програма развоја туризма општине Дољевац 2021 – 2025. године сачиниће извештај са предлозима и сугестијама изнетим на јавној расправи. Након претходно добијеног мишљења Министарства надлежног за туризам, Комисија ће извештај доставити органу надлежном за утврђивање предлога Програма развоја туризма општине Дољевац 2021 – 2025. године.

Текст предлога нацрта Програма развоја туризма општине Дољевац 2021 – 2025. године заинтересовани могу преузети у електронској форми.

Број: 332 - 13

У Дољевцу, дана 20.11.2020.године

 

Комисија за израду Програма развоја туризма у општини Дољевац

у периоду од 2021 – 2025

 

                                                                                                                      Председник Комисије

                                                                                                              Јовица Пешић с.р.

Програм јавне расправе

Нацрт Програма развоја туризма у општини Дољевац 2021-2025

гис-технологии
ткани для вышивания