Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Плана развоја општине Дoљевац 2021 – 2029

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18)

Општинска управа општине Дољевац – Одељење за привреду и финансије дана 13.11.2020. године сачинилo је

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДOЉЕВАЦ 2021 – 2029

 

Одељење за привреду и финансије на основу члана 4. став 1. алинеја 5. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18), објавило је јавни позив  о спровођењу јавне расправе о Нацрту плана развоја општине Дoљевац 2021 – 2029 године.

Јавна расправа је одржана дана 13.11.2020. године  у временском интервалу  од 10,00 до 12,00 часова у сали Скупштине општине Дољевац.

Отворени састанак представника надлежних органа општине са представницима јавних служби, јавних предузећа и представницима удружења грађана почео је у 10,00 часова, а са заинтересованим грађанима и представницима месних заједница и новинарима у 11,00 часова.

Председник Координационог тима за израду Плана развоја општине Дољевац, у уводном излагању је образложио да је нацрт Плана развоја општине Дољевац за период 2021 – 2029 године резултат заједничког рада Координационог тима за израду Плана развоја општине Дољевац и представника ДОО „Центар за пословну и иновациону политику“ Ниш, израђена уз сугестије Радних група за тематске области локалног економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, а у складу са Смерницама за израду планова развоја јединица локалне самоуправе Републичког секретаријата за јавне политике Владе Републике Србије.

Представник ДОО „Центар за пословну и иновациону политику“ Ниш, проф. др Милош Милованчевић је презентовао нацрт Плана развоја општине Дољевац за период 2021 – 2029 године. У презентовању нацрта бразложио је фазе израде Плана развоја општине Дољевац,  визију општине Дољевац, три развојна правца ( економски развој, друштвени развој и животну средину), развојне правце, мере за све развојне правце и везу са циљевима одрживог развоја.  

Учешће у расправи узели су, начелник Одељења за привреду и финансије, координатор Канцеларије за локални економски развој, представници месних заједница и присутни грађани.

Након одржане презентације нацрта присутни учесници у јавној расправи нису имали примедбе и сугестије на нацрт Плана развоја општине Дољевац за период 2021 – 2029 године.

Број: 06-37

У Дољевцу 13.11.2020. године

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

*Прилог

- Листа учесника

                                                                                        

 

НАЧЕЛНИК

Јовица Пешић

Извештај о спроведеној јавној расправи

гис-технологии
ткани для вышивания