Јавни позив за јавну расправу о Нацрту плана развоја општине Дољевац 2021 – 2029

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18)

            Општинска управа општине Дољевац – Одељење за привреду и финансије, дана 06.11.2020. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 2021 – 2029

 

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја општине Дељевац 2021 – 2029, у трајању од 7(седам) дана, спровешће се почев од 06.11.2020. године и трајаће закључно са 13.11.2020. године.

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја општине Дељевац 2021 – 2029 ће се спровести:

-          организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са  представницима јавних служби и јавних предузећа и представницима удружења грађана  дана 13.11.2020. године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 10,00 часова,

-          организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима месних заједница и средстава јавног информисање дана 13.11.2020. године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 11,00 часова,

-          објављивањем на сајту Општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs ,

Примедбе и предлози на Нацрт Плана развоја општине Дељевац 2021 – 2029 могу се доставити писменим путем на адресу: Општинска управа општине Дољевац – Одељење за привреду и финансије, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац,  најкасније до 13.11.2020. године до 15,00 часова.

Утврђујe се програм јавне расправе:

– Уводна реч и представљање Нацрта Плана развоја општине Дељевац 2021 – 2029;

– Упознавање са правилима јавне расправе;

– Предлози и примедбе на Нацрт Плана развоја општине Дељевац 2021 – 2029;

– Завршна реч.

О току јавне расправе Одељење за привреду и финансије ће сачинити извештај са предлозима и сугестијама изнетим на јавној расправи и исти доставити органу надлежном за утврђивање предлога Одлуке .

У Дољевцу 06.11.2020. године

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

 

 

                                                                                                              НАЧЕЛНИК

Јовица Пешић

Преузмите Нацрт плана развоја општине Дољевац 2021-2029

гис-технологии
ткани для вышивания