Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Дољевац за 2021. годину

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац,  дана 16.10.2020. године, сачинило је 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

                    Јавна расправа је одржана у сали Општинског већа 16.10.2020. године са почетком у 11,00 сати, уз поштовање свих епидемилошких мера.

                    Присуствовали су директори јавних предузећа и установа, представници удружења грађана, председници месних заједница.

                    Испред локалне самоуправе присутни су Јовица Пешић, начелник Одељења за привреду и финансије и Весна Илић.

                    У уводној речи Јовица Пешић је све присутне поздравио и захвалио на одазиву и још једном их упознао са темом јавне расправе. Детаљно је образложио Нацрт одлуке о буџету  за 2021. годину и истакао да је буџет за 2021. годину  планиран у складу са предлозима финансијских планова корисника буџета са мањим изменама.. Сви присутни су се сложили са Начелником да ставке предвиђене у Нацрту буџета, морају претрпети одређене измене  узевши у обзир укупну економску ситуацију изазвану услед епидемије вируса COVID-19.

                    Дао је реч присутнима да изнесу своје предлоге, сугестије и примедбе.

  1. Директор основне школе ''Вук Караџић'' истакао је да финансијски план школе не може да се смањује у већем обиму јер је потребно набавити довољне количине средстава за хигијену као и дезинфекционих средстава. Трошкови за превоз ученика такође се не могу смањивати.
  2. Финансијски план Дома здравља такође се не може смањивати.
  3. Председник месне заједнице Малошиште је истакао да је потребно наставити изградњу канализационе мреже у том селу као и неопходност изградње водоводне мреже.
  4. Председник месне заједнице Шаиновац је предложио да се у тој месној заједници уради улична расвета  и да се адаптира Дом културе који је у врло лошем стању.
  5. Директор ЈКП ''Дољевац'', Далибор Стаменковић, сложио се да Програм субвенција тог редузећа треба смањити.

 

Јовица Пешић, начелник Одељења за привреду и финансије општине Дољевац је после изнетих проблема и потреба по месним заједницама нагласио да је већина изнетих захтева реална и оправдана али се мора радити по приоритетима јер су приходи доста смањени у односу на исти период прошле године услед настале епидемиолошке ситуације. Уколико се створе услови у наредној години, ребалансом буџета, биће обухваћени захтеви учесника јавне расправе али у складу са Упутством.

 

Расправа је завршена у 12 сати.

 Број: 400-168

 Датум: 16.10.2020. године

 

Начелник Одељења за привреду и финансије

                                                                            Јовица Пешић

гис-технологии
ткани для вышивания