Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Пореско одељење дана 23.10.2020. године сачинилo је

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

            Пореско одељење на основу члана 4. став 1. алинеја 5. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18), објавило је јавни позив  о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину.

            Нацрт Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину израдило је Пореско одељење.

            Јавна расправа је одржана дана 23.10.2020. године у временском интервалу  од 15,00 до 17,00 часова у сали Скупштине општине Дољевац.

            У јавној расправи учествовали су начелник Пореског одељења, представници месних заједница са територије општине Дољевац, радници Општинске управе општине Дољевац и заинтересовани грађани.       

Учешће у расправи узели су, начелник Пореског одељења, представници месних заједница и присутни грађани.

            Упознати са Нацртом Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину присутни грађани затражили су  да се образложи разлог доношења Одлуке.

            Начелник Пореског одељења образложила је да је правни основ за израду Нацрта Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину:  члан 11. и члана 38б. Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01...86/19). Начелник Пореског одељења је упознала присутне да је у Нацрту Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину, стопа пореза на имовину на права на земљишту обвезника који не воде пословне књиге повећава са 0,15% на 0,20%, како би износи за плаћање пореза на земљиште за лица која не воде пословне књиге  били приближни прошлогодишњим, јер су просечне цене земљишта за које је било 3 промета у текућој години ниже од просечних цена на основу којих су утврђиване пореске основице за 2020. годину, те би се уколико пореска стопа остане иста знатно смањили приходи по основу пореза на земљиште за 2021. годину. Даље је напоменула да је сходно Закону о порезима на имовину, максимална пореска стопа на земљишту код обвезника који не воде пословне књиге 0,30% и да је предложена стопа од 0,20% знатно нижа од максималне пореске стопе.

                         Након образложења нацрта присутни учесници у јавној расправи нису имали примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

НАЧЕЛНИК ПОРЕСКОГ  ОДЕЉЕЊА

гис-технологии
ткани для вышивания