EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Пореско одељење дана 23.10.2020. године сачинилo је

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

            Пореско одељење на основу члана 4. став 1. алинеја 5. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18), објавило је јавни позив  о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину.

            Нацрт Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину израдило је Пореско одељење.

            Јавна расправа је одржана дана 23.10.2020. године у временском интервалу  од 15,00 до 17,00 часова у сали Скупштине општине Дољевац.

            У јавној расправи учествовали су начелник Пореског одељења, представници месних заједница са територије општине Дољевац, радници Општинске управе општине Дољевац и заинтересовани грађани.       

Учешће у расправи узели су, начелник Пореског одељења, представници месних заједница и присутни грађани.

            Упознати са Нацртом Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину присутни грађани затражили су  да се образложи разлог доношења Одлуке.

            Начелник Пореског одељења образложила је да је правни основ за израду Нацрта Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину:  члан 11. и члана 38б. Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01...86/19). Начелник Пореског одељења је упознала присутне да је у Нацрту Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину, стопа пореза на имовину на права на земљишту обвезника који не воде пословне књиге повећава са 0,15% на 0,20%, како би износи за плаћање пореза на земљиште за лица која не воде пословне књиге  били приближни прошлогодишњим, јер су просечне цене земљишта за које је било 3 промета у текућој години ниже од просечних цена на основу којих су утврђиване пореске основице за 2020. годину, те би се уколико пореска стопа остане иста знатно смањили приходи по основу пореза на земљиште за 2021. годину. Даље је напоменула да је сходно Закону о порезима на имовину, максимална пореска стопа на земљишту код обвезника који не воде пословне књиге 0,30% и да је предложена стопа од 0,20% знатно нижа од максималне пореске стопе.

                         Након образложења нацрта присутни учесници у јавној расправи нису имали примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину.

НАЧЕЛНИК ПОРЕСКОГ  ОДЕЉЕЊА

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121