Јавни позив за јавну расправу о нацрту одлуке о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18)

            Општинска управа општине Дољевац – Пореско одељење, дана 15.10.2020. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

 Јавна расправа о Нацрту  Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину, у трајању од 7(седам) дана, спровешће се почев од 15.10.2020. године и трајаће закључно са 22.10.2020. године.

Јавна расправа о Нацрту  Одлуке о измени Oдлуке о висини стопе пореза на имовину ће се спровести:

– организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима месних заједница и средстава јавног информисање дана 22.10.2020. године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 15,00 часова,

– истицањем на огласној табли у згради Скупштине општине Дољевац,

– објављивањем на сајту Општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs ,

Примедбе и предлози на Нацрт Одлуке о измени Oдлуке о висини стопе пореза на имовину могу се доставити писменим путем на адресу: Општинска управа општине Дољевац – Пореско одељење , ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац,  најкасније до 23.10.2020. године до 10,00 часова.

Утврђујe се програм јавне расправе:

– Уводна реч и представљање Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину;

– Упознавање са правилима јавне расправе;

– Предлози и примедбе на Нацрт Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

– Завршна реч.

О току јавне расправе  Пореско одељење ће сачинити извештај са предлозима и сугестијама изнетим на јавној расправи и исти доставити органу надлежном за утврђивање предлога Одлуке .

Текст Нацрта Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину заинтересовани могу преузети у просторијама Општинске  управе општине Дољевац у штампаној форми или преузети електронску форму кликом на линк испод.

 

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

гис-технологии
ткани для вышивания