Обавештење понуђачима у поступку отуђења парцеле КП бр 2166 КО Белотинац

На основу Обавештења Општинског правобранилаштва општине Дољевац, број П.15/20 од 15.10.2020.године,  Одељење за привреду и финансије, Општинске управе општине Дољевац, издаје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

          

Одељење за привреду и финансије, Општинске управе општине Дољевац, поднело је Општинском Већу општине Дољевац, иницијативу за утврђивање предлога Одлуке о поништењу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности - катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда, број:464-55 од 02.10.2020.године и достављање истог Скупштини општине Дољевац, на даљу надлежност и поништење Огласа ради отуђења предметних непокретности који је саставни део ове Одлуке, а који је дана 09.10.2020.године објављен у дневном листу „Курир“ и  на сајту општине Дољевац.

 

Сходно наведеном, обавештавају се  потенцијални понуђачи, да не подносе понуде по Огласу  ради отуђења непокретности -  катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у  јавној својини општине Дољевац, путем прикупљања писмених понуда, који је дана 09.10.2020.године, објављен у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац, као и да поднете понуде неће бити  разматране.

 

Обавештење објавити у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

гис-технологии
ткани для вышивания