Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Обавештење понуђачима у поступку отуђења парцеле КП бр 2166 КО Белотинац

На основу Обавештења Општинског правобранилаштва општине Дољевац, број П.15/20 од 15.10.2020.године,  Одељење за привреду и финансије, Општинске управе општине Дољевац, издаје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

          

Одељење за привреду и финансије, Општинске управе општине Дољевац, поднело је Општинском Већу општине Дољевац, иницијативу за утврђивање предлога Одлуке о поништењу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности - катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда, број:464-55 од 02.10.2020.године и достављање истог Скупштини општине Дољевац, на даљу надлежност и поништење Огласа ради отуђења предметних непокретности који је саставни део ове Одлуке, а који је дана 09.10.2020.године објављен у дневном листу „Курир“ и  на сајту општине Дољевац.

 

Сходно наведеном, обавештавају се  потенцијални понуђачи, да не подносе понуде по Огласу  ради отуђења непокретности -  катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у  јавној својини општине Дољевац, путем прикупљања писмених понуда, који је дана 09.10.2020.године, објављен у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац, као и да поднете понуде неће бити  разматране.

 

Обавештење објавити у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121