Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни позив за презентацију

Општинска управа Општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу локалног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Пуковац са прилазним путем

и Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације дела центра насеља Пуковац

 

 

           

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу локалног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Пуковац са прилазним путем и Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације дела центра насеља Пуковац, који су израђени од стране ЈП Завод за урбанизам, ул.7. јули. бр.6., 18 000 Ниш, одржаће се радним данима у периоду од 25.09.2020.год., закључно са 02.10.2020.год., од 8,00 до 15,00 часова, у згради Општинске управе Општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121., у холу приземља, као и на интернет страни Општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у предметне Урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику преко писарнице или поштом Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе Општине Дољевац или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. закључно са датумом 02.10.2020.год.

 

За давање обавештења о јавној презентацији неопходно је обратити се Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац (канцеларија бр.12.).

 

 

Општинска управа општине Дољевац

                                                                                        Одељење за урбанизам,

                                                                                                          инспекцијске послове

                                                                                                    и ванпривредне делатности

Документа:

Урбанистички пројекат за изградњу локалног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Пуковац са прилазним путем

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације дела центра насеља Пуковац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121