Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 14.09.2019. године

 Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о измени Одлуке о накнадама  одборника, чланова Општинског већа, чланова радних тела у органима Општине, чланова органа у јавним предузећима и установама и председника савета  месних заједница

Одлука о комуналним делатностима

Одлука о конверзији потраживања по основу неизмирених изворних прихода општине дољевац у трајни улог у капиталу привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање

Одлука  о одузимању права коришћења пословног простора у Дољевцу на локацији „Градска“ у приземљу стамбено пословног објекта на КП.бр. 2040/2 КО  Дољевац,  од носиоца права коришћења Предшколске установе „Лане“ Дољевац

Одлука о верификацији  мандата новоизабраном одборниkу Скупштине општине Дољевац

Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац

Одлука о усвајању Оперативног плана Мобилног тима за социјално укључивање  Рома и Ромкиња на локалнмом нивоу Општине Дољевац

Оперативни план Мобилног тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу Општине Дољевац

Решење о именовању директора Јавне библиотеке Дољевац

Решење о установљавању стварне службености на катастарскoj парцели бр.2689/1 КО Белотинац, за потребе пролаза, изградње и трајног одржавања подземног средњенапонског кабловског вода (10кв)

Решење о установљавању стварне службености на катастарскoj парцели бр.4538 КО Кочане, ради пролаза,изградње и редовног одржавања секундарних односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже-приводног оптичког кабла за потребе корисника „Волво“ у Дољевцу

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121