Јавни позив за јавну расправу о Нацрту измене стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023. године

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18)

Одељење за привреду и финансије, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД  2014. ДО 2023.ГОДИНЕ

 

 

Јавна расправа о нацрту Измене стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године, у трајању од 7 (седам) дана, спровешће се почев од 22.11.2019.године и трајаће закључно са 29.11.2019.године.

Јавна расправа о нацрту Измене стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године ће се спровести:

-          Организовањем, отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања дана 29.11.2019.године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 11 часова;

-          Истицањем на огласној табли у згради Општинске управе општине Дољевац,

-          Објављивањем на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs,

 

Примедбе и предлози на нацрт Измене стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године, могу се у писаном облику доставити:

-          Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, најкасније до 29.11.2019.године до 10 часова

Утврђује се програм јавне расправе:

-          Уводна реч и представљање нацрта Измене стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године,

-          Упознавање са правилима јавне расправе;

-          Предлози и примедбе на нацрт Измене стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године;

-          Завршна реч.

О току јавне расправе Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац ће сачинити извештај са предлозима и сугестијама изнетим на јавној расправи и исти доставити органу надлежном за утврђивање предлога нацрта Измене стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године.

Текст предлога нацрта Измене стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године, заинтересовани могу преузети у просторијама Општинске управе општине Дољевац у штампаној форми или преузети електронску форму кликом на линкове испод.

 

Нацрт измене стратегије одрживог развоја општине Дољевац за периoд 2014-2023. године

Програм јавне расправе

Закључак

гис-технологии
ткани для вышивания