Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 11.10.2018. године

Четврта измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Одлуку о давању сагласности на отпис потраживања општине дољевац од  субјекта приватизације “Друштво за одржавање зграда“ ДОО Београд

 Одлука о измени одлуке о општинским и некатегорисаним путевима

Одлука о измени  одлуке о  комуналном уређењу

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Просторног Плана општине Дољевац

Одлука о приступању изради нацрта Статута општине Дољевац и формирању Комисије за израду Нацрта Статута Општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2018. годину

Одлука o задуживању за рефинансирањe дугорочних кредита за капиталнe инвестиционe расходe

Одлука o утврђивању јавне намене

Решење о престанку мандата члану и именовању новог члана Надзорног одбора ЈKП  ''Дољевац'' Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121